Monica Knippa Engemoen

2. Nestleder & Økonomi- og medlemsansvarlig

Valgt inn i 2017, for to perioder. Har vært delvis aktiv i ULO siden 2015. Blant annet vært med som leder i arbeidsteam, samt hatt kassereroppgave en periode i 2016 styret. Pga diverse som operasjon m.m. var det nødvendig med en pause, før hun kom tilbake i styret som medlemsansvarlig og økonomiansvarlig fra våren 2017. 

E-post: styret@ulo.no
Telefon:
Fylke: Hedmark 

Presentasjon:

Jeg er født i 1982 og har ett barn.
Er 100% ufør.

Jeg er formelt utdannet innen administrasjon og organisasjon & ledelse.
Har vært aktiv i en rekke frivillige organisasjoner fra tidligere.

Monica.jpg

Jeg er frivillig i ULO fordi jeg ønsker å bidra til at uføre kan få en bedre hverdag. Inntrykket jeg sitter igjen med, er at uføre ses på som en utgiftspost og at de ikke blir lyttet til i samfunnet. Mange ser også ned på uføre, og disse holdningene må bort. Mange lever et liv med smerter og plager i tillegg til trang økonomi, og fortjener hverken å bli uglesett av andre eller å bli nedprioritert av politikerne. Derfor vil jeg bidra til at uføre skal få verdige liv.