Nina Heimark

 

Styremedlem & 1. Sekretær

Valgt inn for første gang i 2017, for to perioder.

E-post: post@ulo.no & styret@ulo.no
Telefon:
Region: Telemark

 

Presentasjon:

44 år. Gift, 4 barn (to gutter, en bonus datter og en bonus sønn.) 
100% ufør

Nina.jpg

Utdannelse osv: Fagbrev i kontorfag, arkivskole. Jobberfaring fra barnehage og felles kommunalt post/arkiv. Styremedlem i Fagforbundet i min kommune. Frivillig i lokalt Røde kors. Har egen erfaring med sykdommene Morbus Crohn, lavt stoffskifte, fibromyalgi/kronisk muskelsmerte syndrom og søvnapne. 

Håper å kunne bidra i ULO med min kunnskap om det å være ufør i ulike grader i mange år. Kampen for å bli tatt som ett fullverdig menneske selv om man er syk, betyr mye for meg. Jeg misliker sterkt urettferdighet og forskjellsbehandling. Mitt største ønske er å prøve å bidra til at ULO blir hørt i alle sammenhenger og at blant annet NAV kan se hele mennesket de vurderer, at de blir mer menneskelige.