Toril Enger Harink

Styremedlem & Leder av arbeidsteam

Valgt inn for første gang i 2017, for to perioder.

E-post: arbeidsteamet@ulo.no & styret@ulo.no
Telefon:
Fylke: Hedmark

Presentasjon:

56 år,gift ingen barn.
100% ufør.
Er utdannet radiograf. Har MS.

Toril.jpg

Mener at holdningene i vårt samfunn mot uføre grenser mor mobbing....vi er syke IKKE late.På tide at samfunn og ikke minst politikere forstår det.