Nyheter og saker fra ULO:


Blogg og dagligliv for uføre:


Hvorfor bli medlem?


1. Du er uføretrygdet, 100%, gradert, eller på AAP.

2. Du har en i familien, en slektning eller en venn, som er ufør.

3. Du ønsker en lovfestet rett til et trygt og verdig liv for arbeids-uføre.

4. Du ønsker å styrke likestilling mellom friske, og helt eller delvis uføre.

Meld deg inn i Uføres Landsorganisasjon ULO HER.

5. Du ønsker å bidra til heve samfunnets kompetanse om uføres liv, ved gi en mangfoldig stemme.

6. Du ønsker et sted hvor du får ytret dine meninger om det å være ufør.

.** Utover dette, har du som medlem mulighet til:

- Å bidra aktivt i styre eller arbeidsteam, med oppgaver du interesserer deg for, saker du brenner for, administrering, praktisk hjelp m.m.
- Å være med i vår medlemsportal, tilknyttet nettsiden vår, der du kan finne viktig informasjon, saker, tips og råd m.m.
-Å være med i vår lukkede medlemsgruppe på facebook, et sted hvor medlemmer kan ha en møteplass.

7. Du ønsker et felles talrør, som når frem til politikere og media.

8. Du krever en lov, som forbyr diskriminering, pga sivilstand som ufør med laveste inntekt.

9. Du krever at enslige uføre (og på AAP), må få en kraftig oppjustering i inntekt, for å kune leve et verdig liv.

10. Du vil vise samfunnet at uføre er gode ressurser i samfunnet.


ULO retter en stor takk til bedrifter som har gitt oss gaver og gavekort til jul!  

Vi setter stor pris på bedrifter og privatpersoner, som ønsker å gi gaver eller gavekort også ellers i året. Ta gjerne kontakt med styret@ulo.no, dersom du eller din bedrift ønsker å bidra med hyggelige gaver/gavekort. Mange uføre lever under fattigdomsgrensen, og setter stor pris på å få litt oppmerksomhet i form av en gave.