Vårkampanje- 10 gode grunner til å bli medlem!

2017-04-05234567.jpg

Hvorfor bli medlem av Uføres Landsorganisasjon ULO?


Vårkampanje i ULO, som varer helt ut juni!

Vi i ULO tror nå, mer enn noensinne, at behovet for å gå sammen for uføres rett til et verdig liv - er tilstede! Store endringer, med negativt fortegn, har skjedd også i etterkant av uførereformen. I tillegg ser det ikke ut til å være noen bedring i sikte! Vi ser og at de som blir rammet i nåtid av sykdom og skader, heller ikke har noen gode utsikter i systemet, så vi gjør et tappert forsøk på å få med AAp i vårt arbeide

-Det vil i kampanjeperioden koste kr 200,-  for hovedmedlemsskap det første året.
-Det vil i kampanjeperioden koste kr 100,- for støttemedlemsskap det første året.
(Ordinær medlemsavgift utenom kampanjeperiode kr 300/ kr 150).
-Tilbudet forutsetter betalt kontingent innen fristen (1 måned fra utsendt fakturadag.)
-Medlemsskapet varer 1 år fra registrert innmelding. ( Altså 12 måneders medlemsskap, uansett når på året en melder seg inn.)

MEDLEMSFORDELER i ULO.
For kr. 300,- (ordinær pris, kampanjepriser gjelder i følge kampanjer som er oppgitt) i året kan du være med å bidra til å ivareta uføres rettigheter. Dette er penger du raskt kan spare inn ved å utnytte våre medlemsfordeler

Vi har en lukket gruppe på Facebook, som er forbeholdt betalende medlemmer i ULO.
Vi har også en liker side hvor vi legger ut aktualiteter og saker i fra ULO, med nå over 5500 likere.

En historie til ettertanke, fra et medmenneske og medlem:

DEN UFØRE- OM Å HOLDE SAMMEN

Det var ikke en gang for lenge siden dette hendte.
Det er i Juni 2015

Jeg undres som vanlig og små ting får tankene til å vandre.
I dag holdt jeg på å pusle i kjelleren og kom over ett gammelt fiskegarn.  Minner om bestefar som rodde ut og kom hjem med mangt ett godt fiskemåltid glimtet til i hjertet.
Jeg stakk fingrene innimellom maskene i fiskegarnet og lot tankene filosofere seg bakover.
Hvor ville vi ha vært bestefar uten dere?
I krigens dager samlet dere dere sammen. Stod på for alle og var villige til å ofre livet for medmennesker og land. Alle for en og en for alle.
Som ett fiskegarn flettet dere hender og vilje og kjempet og gav.

Hva skal til for å få til dette i dag tenker jeg litt vemodig.  Vi er så opptatt av oss selv og vårt eget velbefinnende. Ikke misforstå meg - for å ta vare på seg selv og sine er en god sak.
Likevel – en er ikke sterkere enn en liten flik av fiskegarnet alene. Fletter vi tråder alle sammen og vever dem inn i hverandre så eier vi noe stort- fellesskap og styrke. Alle gir og alle får likeverd.
Hvorfor tenker jeg så i dag undres jeg. Hvorfor kan ikke jeg bare tenke på meg selv og mitt og ikke drive å trekke alt mellom himmel og jord inn i tankene hele tiden?
Jo kom jeg frem til – jeg er ikke god alene- jeg er ett medmenneske og da vil jeg at alle skal ha det godt.

I gammel tid var livet ulikt med rang og posisjon. Likevel var det grupper av mennesker – grupper som holdt sammen og forstod sine i rikdom eller nød. Storfamilier vernet om sine eller en kom på kår der en fikk mat og tak over hodet, smuler fra de rikes bord.

Var det bedre før filosoferte jeg videre. Nei det var ikke det. Folk sultet ihel mens de de jobbet for de fyldige og mette. Men ensomheten da tenkte jeg- var den mindre før?? Ja det tror jeg.
I dag sitter mange ensomme og alene uten å kunne dele hender med noen.

Hva kan jeg gjøre tenker jeg så- hvordan kan lille meg utgjøre en forskjell?
Jeg er ufør og deler skjebne med mange. Vi er ett mangfold av mennesker i ulike livssituasjoner.   Noen smiler og noen gråter. Slik er vi like alle andre mennesker – men vi er en sårbar gruppe likevel- vi er stemplet uføre.

Jeg kan våge å ikke sitte stille. Jeg kan våge å hjelpe dem som intet klarer og som intet har.
Hvordan skal jeg kunne gjøre noe så stort tenkte jeg og firlet med fiskegarnet i hendene. Ikke har jeg energi og ikke har jeg mye av jordisk gods. Men jeg har mye hjerte og jeg vil legge hjertet mitt i hver eneste maske i fiskegarnet. Jeg har ett hode som forteller meg at sammen er vi sterke og sammen kan vi favne mange nok fisker til å mette alle.
Jesus mettet fem tusen tenker jeg videre og kan ikke annet enn å smile over min egen filosofi.
Jeg stryker hendene over fiskegarnet og sender ett stille takk til min bestefar. Fordi du bestefar gav  deg selv sammen med andre har jeg ett fritt liv. Så enkelt er det og så vanskelig er det.
Alene hadde du ikke kommet langt men sammen er vi sterke- Sammen kan vi gi hverandre ett verdig liv. Det koster oss alle å gi litt av oss selv- men i fremtiden kan det bi godt for alle.
 

Med vennlig hilsen ett medmenneske

Om du ikke er ufør i dag, så vet man ikke hva morgendagen bringer.

Uførhet kan ramme hvem som helst, ung som gammel, og i hvilket som helst samfunnslag.

Bli med oss å kjempe for at de uføres hverdag skal bli bedre.

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon, her.


Hva engasjerer oss i ULO? 

I hovedsak, er det livet og livskvaliteten til alle uføre som engasjerer oss. Vi skriver mange saker selv, og henvender oss til poltikere, og andre i saker vi jobber med. Har du noe på hjertet?


Her finner du lenker til saker som opptar oss:
Livet til uføre:
Vet politikere hva det å være ufør, inebærer?

Uførereformen:
Ble vi mindre uføre den 1/1-15?

Hva innebærer det for en frisk, å bli syk?
Tåler du en innteksnedgang på 10.000 kr.?

Politikerenes valg, hvem skal få pengene? Statsbudsjettet i havn, kronisk syke ser ut til å ha tapt mot campingvogner!

Faktainformasjon.
Endring i lov om pasientreiser.

Saker som sendes direkte til politikere, og andre jobber vi også med. eks.
Urettmessig avkorting i uføretrygd. og Honnørrabatt hos NSB

For å se flere saker, se gjerne på vår nettside ulo.no

Vi har behov for aktive medlemmer, som aktivt vil delta i ULOs viktige jobb for uføre.
Jo flere aktive, jo mer får vi til! Velkommen til oss i ULO

Uføres Landsorganisasjon ULO er et talerør for uføretrygdede

  • Vi står sammen for et verdig liv.

  • Vi kjemper for de uføres rettigheter.

  • Vi kjemper for likeverd i samfunnet.

  • Vi kjemper for å bli hør