STORTINGSVALG 2017

Som vi alle vet, så er det et nytt Stortingsvalg rett rundt hjørnet.
Det er blitt gjort store og radikale negative endringer, på disse 4 år for oss uføre.

Høyre/Frp har nå sittet med makten i snart 4 år.
Vi i ULO lurer på hva dere har gjort for å forbedre livet til oss uføre?

Når dere er blitt spurt om Uførereformen og konsekvensene av denne, er det som et ekko. Det er som et godt innøvd svar, som dere har pugget på i årevis, slik at det sitter bom fast. De som sitter bom fast, er oss uføre, som ikke får medvirke i disse negative økonomiske endringer som ble foretatt, og som er blitt foretatt i etterkant av denne reformen.

Det innøvde svaret er: “Uførereformen ble vedtatt av et enstemmig storting i forrige stortingsperiode i 2011.”

Når man sitter i en styrings og maktposisjon (her regjering), er det da IKKE for å gjøre forbedringer, samt finne nye og bedre løsninger, enn de som satt med maktposisjonen før dere?

Det er vel derfor man higer etter å få folkets stemmer, slik at man kan overta styring og maktposisjonen ved Stortingsvalg. Ja, ved kommunevalg også.
Nettopp for å gjøre det bedre for alle folk, og ikke kun “for folk flest.”
Vi uføre er ikke under gruppen “folk flest”, det kan vi ikke få understreket nok. Vi er den gruppen som er blitt “straffet mest!” Det for å være ufrivillig syk, og ute av arbeidslivet. Noen av oss helt, andre delvis.

I denne artikkelen står det at høyre vil hjelpe uføre.
Vi i ULO lurer på hvor den hjelpen ble av?

Sitat i fra artikkelen:
“– Høyre vil ha full oversikt over alle konsekvenser for å kunne sette inn eventuelle treffsikre tiltak. Det som gjelder den ene, gjelder ikke nødvendigvis for andre, og situasjonen for den enkelte uføre er også avhengig av husstandens samlede inntekt, påpeker Mathisen.

Hun mener derfor det vil være riktigere «å følge nøye med på hvordan det blir for den enkelte uføre» gjennom 2015, og så vurdere saken på nytt i 2016 etter å ha fått full oversikt over skattemessige og andre konsekvenser av uførereformen, slik statsråd Robert Eriksson (Frp) ønsker å gjøre det.

– Når vi får bedre oversikt kan en varig kompensasjonsordning være ett av flere aktuelle tiltak hvis noen har kommet veldig mye dårligere ut, sier Mathisen."

Vi kan ikke se at noen konsekvensutredning er kommet på bordet. Kun en minimalistisk, og den omhandler ca 4000 mottakere av KLP. At disse vil få en kompensasjon for tap i inntekt, i forbindelse med Uførereformen.

Hva med konsekvensutredningen av de resterende 316.000 uføretrygdede, som også gikk flere 10 talls tusen kroner i tap på denne reformen? -Og som fortsatt taper på de nye endringen som har kommet i kjølvannet av Uførereformen.

Under her, finner dere listen over endringer dere har foretatt ovenfor uføre.
Man kan ikke påstå at dette er positive endringer. Disse endringer er kun av negativ art, og ikke til hjelp for oss uføre.  

1)-Fra 1. januar 2016 kom det endringer i barnetillegget for uføre. Uføretrygden og barnetillegget kan etter dette til sammen ikke være høyere enn 95 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør. Les om endringene her.

2)-Endring i bostøtte for uføre.

3)-Fjernet egenandeler, automatiserer egendelstak 2 og avvikler diagnoselisten.

4)-Beskattes på lik linje med arbeidsfør.

5)-Særfradrag for uførhet fjernet.

6)-Særfradrag for store sykdomsutgifter fjernet.

Det positive man henviser til er: Det skal lønne seg og jobbe!

Det er det samme som å si at: Den blinde kan nå se, etter at Uførereformen og alle negative endringer er blitt foretatt. For ved å straffe folk som er syke, det er kuren for å bli frisk. Desto mindre du har å rutte med økonomisk, jo friskere blir du.

Er dette en logikk kun dere forstår? For vi som er syke og uføre skjønner ikke denne logikken.

Handlinger taler høyere enn ord!

Vi spør også, hvem tør å reversere på de negative konsekvensene av disse endringene som er blitt foretatt? - OG ikke minst, påta seg jobben å konsekvensutrede Uførereformen fra A-Å?

Hva kan så du, som leser dette innlegget gjøre for å hjelpe?

Vi oppfordrer dere som leser dette å støtte vår sak, for å gjøre uføre mer synlig og akseptert, i samfunnet generelt- samt hos Storting og regjering.

Du kan være med på å gjøre vår organisasjon mer synlig, ved å like vår side, ved å dele dette innlegget, ved å snakke om ULO til venner og bekjente, ved å bli medlem i vår organisasjon, da vi trenger flere på laget.
Vi vokser sakte men sikkert, men vi trenger deg også. Hos oss er det plass til flere.
Ønsker du å gi en gave til ULO, verdsettes dette høyt.

 

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon ULO,  her.

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon ULO, her.

ULO er et talerør for uføretrygdede

 • Vi står sammen for et verdig liv.

 • Vi kjemper for uføres rettigheter.

 • Vi kjemper for likeverd i samfunnet.

 • Vi kjemper for å bli hørt.

Om du ikke er ufør i dag, så vet man ikke hva morgendagen bringer.

Uførhet kan ramme hvem som helst, ung som gammel, og i hvilket som helst samfunnslag.

Bli med oss å kjempe for at uføres hverdag skal bli bedre.

Hvorfor bli medlem?

 • Du er uføretrygdet, 100%, gradert, eller på AAP.

 • Du har en i familien, en slektning eller en venn som er ufør.

 • Du ønsker en lovfestet rett til et trygt og verdig liv for arbeids-uføre.

 • Du ønsker å styrke likestilling mellom friske, og helt eller delvis uføre.

 • Du ønsker å bidra til å heve samfunnets kompetanse om uføres liv, ved å gi en mangfoldig stemme

 • Du ønsker et sted hvor du får ytret dine meninger om det å være ufør.

 • Du ønsker et felles talerør for uføre, som når frem til politikere og media.

 • Du krever en lov som forbyr diskriminering, pga sivilstand som ufør med laveste inntekt.

 • Du krever at enslige uføre (og på AAP) må få en kraftig oppjustering i inntekt, for å kunne leve et verdig liv.

 • Du vil vise samfunnet at uføre er gode ressurser i fellesskapet.

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon ULO, her