Uføretrygd og honnørrabatt hos NSB

Ta toget- men til hvilken pris?

Ta toget- men til hvilken pris?

Rabatten uføre får ved fremvisning av honnørkortet, har de siste årene blitt redusert. Dette ønsker vi  gjøre noe med, da uføretrygd er en inntekt som sakker akterut i forhold til resten av samfunnets økonomiske vekst. Da bør i det minste rabatter for uføre styrkes!

Vi har tatt tak i NSB sine rabatter i første omgang, som særlig gir dårlig- eller i praksis  ingen rabatt for uføre med barn. NSB står fritt til å sørge for gode rabatter, men velger, slik vi i ULO ser det- å ikke gjøre det. I et svar derfra, påståes det at det ville være urettferdig om uføre fikk en bedre avtale, i forhold til de andre som har rabatterte avtaler. Slik ser ikke vi på det, da sammenligningen med de grupper NSB nevner, slett ikke er sammenlignbare. 
Her finner du vår første henvendelse

Vi håper nå samferdselsdepartementet tar vår videre henvendelse til dem, opp til en vurdering, og bruker sin myndighet til å gripe inn å gi langt bedre retningslinjer. 

1. brev til NSB

1. svar fra NSB

2. brev NSB m/fler

2. svar fra NSB

Svar fra Samferdselsdepartementet