Boligprisene øker og øker!

IMG_6394.JPG

Da er det nok en gang store nyhetsoppslag om boligprisene som øker, og samtidig kan vi fastslå at uføre også har behov for et sted å bo. Det er og slik at vi kan fastslå at 23.700 uføre (les her) har mistet bostøtten siden uførereformen ble innført, og det uten at de har hatt økte midler til å leve og bo for. 

Noen uføre eier bolig- de har gjerne en del lån på boligen, og mange leier, - og de fleste har da mistet eller fått redusert bostøtten kraftig. Håpet om en trygg og varig bolig for uføre, ser ut som en uoppnåelig drøm.
Det er slett ikke en god nyhet for uføre å lese om økte boligpriser, en "årsoppgang" på 12% er tvert imot en tragisk nyhet. En slik oppgang vil garantert gjenspeile seg i økte husleier, og vil gjøre det enda mer umulig for uføre å komme seg inn i egen bolig fremover. 
NRK skriver
"Det betyr at boligprisene nå er 12 prosent høyere enn for ett år siden.

Boligprisene steg mest i Oslo og Drammen med en oppgang på 1,8 og 1,2 prosent. Svakest utvikling hadde Haugesund og Sandnes med en nedgang på 0,7 prosent."

Vi i ULO vil så gjerne vite hvordan våre "folkevalgte" ser for seg at en, enslig ufør med uføretrygd på brutto 224.000 kroner i året, som igjen gir en netto på ca 183.000 kroner i året, skal kunne klare å finne og beholde et egnet sted å bo? Og husk da at 224.000 brutto, gir ikke rett til bostøtte. En annen ting vi lurer veldig på, sånn med tanke på de som har enda lavere inntekt, og mottar bostøtte- hva slags bolig får en i dag leie for 4808 kr pr mnd? Det er det beløpet, uten oppvarming, som går under såkalt godkjente boutgifter for 1 person. 
Nå er det klart at det finnes enkelte steder en kan få leie til den prisen, men det er slett ikke "normalen". Og sannsynligheten for en bolig i standarden som bildet viser, er nok svært sannsynlig for de prisene det forventes at en skal finne en bolig for. 

Vi vil gjerne få opplyse om at alle mennesker kan rammes av ulykker, og sykdom, veldig ofte er det faktisk slik at de som blir uføre, før har vært arbeidsføre. Og er du arbeidsfør i dag, kan du rammes i morgen. Kanskje arbeidsføre også bør tenke litt gjennom hva morgendagen kan bringe, og hva slags muligheter som finnes i samfunnet om de skulle være uheldige. Det kan være at det sikkerhetsnettet, som mange arbeidsføre ser ut til å tro at finnes der for dem, om ulykken skulle ramme- kan bli en meget stor skuffelse..