ULO er med i ny Bostøtteallianse

22 organisasjoner går sammen i Bostøttealliansen. (foto Bjørg Karin B. Buttedahl)

22 organisasjoner går sammen i Bostøttealliansen. (foto Bjørg Karin B. Buttedahl)

Bostøtteallianse

5 mars 2019 er en dag verd å merke seg. Harald Olimb Norman (generalsekretær i Pensjonistforbundet) ønsket 22 organisasjoner velkommen til Bostøttealliansen. Pensjonistforbundet tok initiativ, og inviterte til alliansen. Samtlige representanter tilstede var positive til tiltaket, noe som gir et klart signal om at behovet for trygg bolig for de med lavest inntekter er svært viktig. Det var representanter for uføre, rus- og psykiatriorganisasjoner, de funksjonshemmedes og utviklingshemmedes organisasjoner, og representanter fra boligorganisasjonene til stede.
Hensikten med bostøttealliansen er å skape en felles plattform for bostøtte, der organisasjoner og samlet kan skape trykk inn mot Storting og regjering. Vi i ULO ser på dette som svært viktig, da bostøtten ikke når frem til de som trenger det, samt det faktum at bostøtten ikke er i nærheten av å passe inn i dagens boligpolitikk. Tilstede for ULO var nestleder Else Marie Tveranger Solheim, og leder Laila Sandbekk.

Andreas Fjelltoft fra Husbanken presenterte statistikker, regelverk og tankevekkende (og skremmende) resultater fra de siste årene. Statitikken for uføre, var som ventet svært nedslående fra 2015 og frem til i dag. Dette er jo noe vi i ULO kjenner svært godt til, ettersom økt brutto i forbindelse med uførereformen har ført til at uføre ikke har rett på bostøtte. Dette til tross for at nettoinntekt slett ikke økte etter reformen- tvert om for mange ble nettoinntekt redusert, samtidig med at mange tjenester økte i pris. Noen uføre kommer innunder overgangsordningen, men, det gjelder kun noen av de som hadde bostøtte i 2014.

Men, det er slett ikke bare uføre som rammes av et svært dårlig og utdatert regelverk, ca 80% av bostøttemottakere har utigifter over taket som er satt i regelverket- et tydeligerere bevis på en ikkefungerende støtteordning til de med lavest inntekt, kan en vel knapt finne.

Hva skjer videre med alliansen?

På møtet ble det avgjort at det skal settes i gang et arbeidsutvalg, der det blir en representant fra hvert interessefelt, i tillegg til noen felles møter med alle i løpet av året. Målet er å finne en felles løsning, som presenteres i fellesskap overfor politikere. Det vil også gi mulighet for at hver og en organisasjon kan fremme andre saker enn kun bostøtte på høstens høringer. Slik det har vært de siste åra, har svært mange av organisasjonene brukt sine tre tilmålte minutter på høstens høringer på akkurat bostøtte. Når alle bruker tiden på det, så fremmes så alt for få andre viktige saker. Vi i ULO håper nå politikerne ser hvor viktig en trygg boligsituasjon er, det burde bli svært synlig når vi nå går sammen om dette.

Vi legger ved et bilde med oversikt over organisasjonene tilstede på bostøttealliansen.

Vi legger ved et bilde med oversikt over organisasjonene tilstede på bostøttealliansen.


Hva kan så du, som leser dette innlegget gjøre for å hjelpe?

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon ULO, her.

Vi oppfordrer dere som leser dette å støtte vår sak, for å gjøre uføre mer synlig og akseptert, i samfunnet generelt- samt hos Storting og regjering.

Du kan være med på å gjøre vår organisasjon mer synlig, ved å like vår side, ved å dele dette innlegget, ved å snakke om ULO til venner og bekjente, ved å bli medlem i vår organisasjon, da vi trenger flere på laget.
Vi vokser sakte men sikkert, men vi trenger deg også. Hos oss er det plass til flere.
Ønsker du å gi en gave til ULO, verdsettes dette høyt.

ULO er et talerør for arbeidsuføre, og ønsker å bidra for mennesker som er under AAP

2017-04-03(3)1prof.png

 

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon ULO, her.

 • Vi står sammen for et verdig liv.

 • Vi kjemper for de uføres rettigheter.

 • Vi kjemper for likeverd i samfunnet.

 • Vi kjemper for å bli hørt.

 

Om du ikke er ufør i dag, så vet man ikke hva morgendagen bringer.

Uførhet kan ramme hvem som helst, ung som gammel, og i hvilket som helst samfunnslag.

Bli med oss å kjempe for at uføres hverdag skal bli bedre.

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon, her.

 

Hvorfor bli medlem?

 • Du er uføretrygdet, 100%, gradert, eller på AAP.

 • Du har en i familien, en slektning eller en venn som er ufør.

 • Du ønsker en lovfestet rett til et trygt og verdig liv for arbeids-uføre.

 • Du ønsker å styrke likestilling mellom friske, og helt eller delvis uføre.

 • Du ønsker å bidra til å heve samfunnets kompetanse om uføres liv, ved å gi en mangfoldig stemme

 • Du ønsker et sted hvor du får ytret dine meninger om det å være ufør.

 • Du ønsker et felles talerør for uføre, som når frem til politikere og media.

 • Du krever en lov som forbyr diskriminering, pga sivilstand som ufør med laveste inntekt.

 • Du krever at enslige uføre (og på AAP) må få en kraftig oppjustering i inntekt, for å kunne leve et verdig liv.

 • Du vil vise samfunnet at uføre er gode ressurser i fellesskapet.
   

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon ULO, her.