Den uføre - Det er vinter i landet

brøytebil.jpg

Det er ikke en gang for lenge siden dette hendte .
Det er i dag 16.02.2018.

Det er vinter i landet. Det er kaldt.
Jeg er en gammel filosof og undres over så mangt.
Vel er det vinter i luften men jeg kjenner også en annnen kulde.
Mennesker i den tiden jeg vokste opp var likeverdige.
Vi skulle ha like retter og plikter og arbeiderklassen var sterk i møte med lov og mynde.
Vi ble hørt den gangen.
Vi ble sett den gangen.
Vi møttes med ord og formet fellesskapet sammen.
Jeg minnes å huske at det i sin tid ble snakket om å betale gebyr på regninger fra banken. Mye ble sagt men med meninger eller eie så forsvant det meste under teppet. Plutselig var dette noe alle skulle innføre og ideen om en lukrativ ekstrainntekt ble skapt fra både det private og det offentlige felt.
I neste nikk så får vi avgifter. Det er snart så mye avgifter at en snart må betale for å snu seg i sin egen seng. Det koster å sende ut fakturaer - det koster etc. etc.
Selv om vi nå er henvist til å hente det meste via data og nett så koster det tydeligvis mer og mer og klikke fakturaen avgårde digitalt (!).
Hva er det som skjer?
Videre kom noen på å gjenninnføre eiendomsskatten. En kunne det, etter å ha gransket loven for å finne nye "legale" inntekter til en skakkjørt myndighetskasse.
Hvorfor?
I sin tid var eiendomsskatten noe en betalte for å dekke opp for vann - kloakk og renovasjon. Dette har vi egne avgifter på i dag - store som fjell er de alle disse regningene på å få Norge til å gå rundt.
Hvorfor er der ingen som tar fatt i dette her og hva blir det neste?
Jeg skal vokte meg vel for å så noen ideer for brått er det noe nytt jeg må betale for.

Det er vinter i landet. Det er kaldt.
Den verste kulden avsondres likevel fra politikerene.
Deres iver etter å sope inn penger for å dekke inn skatte og avgiftlettelsene, SOM SKAL GÅ TIL DE RIKESTE, kjenner ingen grenser. Jeg kan nevne avgift på døden og rasering av de svakerestilte sine rettigheter for å kunne delta i livet. De unge stakkars- skal ikke være hverken arbeidsledig eller ha noe annet enn superhelse for å overleve.
Pensjonistene skal melkes og de uføre skal ut i jobb enten det har vært en eller flere fagpesoner i det medisinske feltet som har sagt og skrevet og brukt tid på å diagnostisere at de er arbeidsuføre fra all type jobb.
Navansatte piskes til å absorbere lassevis med krav fra myndighetene og skal nedgraderes til telefonhjelpere og bøddeler for å kunne gi fine tall og effektivitet til myndighetene.
Hva er det som skjer?

brøytekant.jpg

Det er vinter i landet. Det er kaldt.
Det er nesten som staten har blitt en maskin. De pløyer hovedveiene 24/7 og streber i sin iver i å holde veinettet åpent. De snur ikke på hodet og ser at de pløyer og stenger innkjørelsene til menneskene i landet. Brøytekantene blir høyere og høyere og menneskene faller av på veien. Glem ikke at når dere salter veiene så skjules salte tårer bak fonnene.
Glem ikke at når dere strør veiene med sand så er der mange som ikke kommer seg frem til hovedveien og får feste under føttene.

Det er vinter i landet. Det er kaldt.
Det er på tide å snu problemstillingene tilbake til våre styrende. Hvor er jobbene? Hva brukes ett stadig større byråkrati tid og penger på og hvor kostnadseffektivt er det?
Vis oss at dere bryr dere om oss alle.
Glem aldri at politikk ble skapt for å fordele retter og plikter for å ivareta alle i ett samfunn.

Norge - mitt Norge la oss få tilbake de som styrte i tro på menneskene som positive meddeltagere som gjør alt etter beste evne, og få vekk de som kynisk kalkulerer oss.
Med vennlig hilsen ett medmenneske.


Hva kan så du, som leser dette innlegget gjøre for å hjelpe?

Vi oppfordrer dere som leser dette å støtte vår sak, for å gjøre uføre mer synlig og akseptert, i samfunnet generelt- samt hos Storting og regjering.

Du kan være med på å gjøre vår organisasjon mer synlig, ved å like vår side, ved å dele dette innlegget, ved å snakke om ULO til venner og bekjente, ved å bli medlem i vår organisasjon, da vi trenger flere på laget.
Vi vokser sakte men sikkert, men vi trenger deg også. Hos oss er det plass til flere.
Ønsker du å gi en gave til ULO, verdsettes dette høyt.

ULO er et talerør for arbeidsuføre, og ønsker å bidra for mennesker som er under AAP

 

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon ULO, her.

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon,  her.

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon, her.

 • Vi står sammen for et verdig liv.

 • Vi kjemper for de uføres rettigheter.

 • Vi kjemper for likeverd i samfunnet.

 • Vi kjemper for å bli hørt.

 

Om du ikke er ufør i dag, så vet man ikke hva morgendagen bringer.

Uførhet kan ramme hvem som helst, ung som gammel, og i hvilket som helst samfunnslag.

Bli med oss å kjempe for at uføres hverdag skal bli bedre.

Hvorfor bli medlem?

 • Du er uføretrygdet, 100%, gradert, eller på AAP.

 • Du har en i familien, en slektning eller en venn som er ufør.

 • Du ønsker en lovfestet rett til et trygt og verdig liv for arbeids-uføre.

 • Du ønsker å styrke likestilling mellom friske, og helt eller delvis uføre.

 • Du ønsker å bidra til å heve samfunnets kompetanse om uføres liv, ved å gi en mangfoldig stemme

 • Du ønsker et sted hvor du får ytret dine meninger om det å være ufør.

 • Du ønsker et felles talerør for uføre, som når frem til politikere og media.

 • Du krever en lov som forbyr diskriminering, pga sivilstand som ufør med laveste inntekt.

 • Du krever at enslige uføre (og på AAP) må få en kraftig oppjustering i inntekt, for å kunne leve et verdig liv.

 • Du vil vise samfunnet at uføre er gode ressurser i fellesskapet.
   

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon ULO, her.