Et godt og trygt nytt år, ønsker vi hver og en!

Vi ønsker hver eneste en, et mest mulig berikende flott og godt nytt år! 


Vi  i ULO vil også få takke for året som har gått i vår organisasjon. For alt hver og en har bidratt med, for alt vi faktisk har fått til! For alle flotte medlemmer som er med oss, som bidrar, som er aktive i organisasjonen, på et eller annet plan. Engasjerte menneske er det som skaper en virksom organisasjon, i tillegg til samhold. 

Noen sier en ikke skal se seg tilbake, men mange ganger kan det å se tilbake, vise hvor langt en har gått. Og å se tilbake på ULOs to år, viser en lang vei, som til tross for humper, dumper og kronglete veier- nå viser en bredere og finere vei fremover.

Det er kunnskap, engasjement og vilje, som mange har lagt igjen i ULO, som har ført ULO inn på en bredere vei- ja kanskje har vi som vårt kjære medmenneske skriver om i sitt eventyr, valgt et godt spor.

Vi håper vi i fellesskap velger gode spor i 2017 også, og om vi smører ULO-skiene med vilje, kunnskap, engasjement og tålmodighet- så vil nok 2017 bli et år med god vekst! 
Det å bli flere, som sammen løfter frem ULO, som i fellesskap bidrar til små og store oppgaver, er noe av det som kanskje blir viktigst for det kommende året. 
Når vi er mange som står på sammen, for at også uføre skal oppleve verdighet i livet, så løfter vi håpet hos hverandre. 

Et godt nytt og medmenneskelig år ønskes for 2017!