Hvordan finne ut hva du som ufør, vil motta i alderspensjon?

HVA BETYR DET FOR MIN PENSJON AT JEG FÅR UFØRETRYGD.

Det har vært mange og store omveltninger for uføre i forbindelse med uførereformen.

Her finner du en link videre til ett dokument på spørsmål om hvorvidt en beholder eller mister pensjonsopptjeningen når en mottar uføretrygd. I tillegg finner du lenker til andre sider og lovverket, som omhandler pensjonsopptjening og annen informasjon om alderspensjon.
Dette er ett aktuelt spørsmål fra ULOs medlemmer.

I utgangspunktet vil / skal en ikke tape pensjonsopptjening på å gå fra å være arbeidstaker til å bli uføretrygdet. 

Likevel vil hver enkel sin pensjon være individuelt beregnet, og vil en ha en mer konkret utregnet pensjon for å få en forutsigbar oversikt, så kan det være lurt å ringe:
NAV pensjon på telefonnummer: 55 55 33 34.
( Spørsmål rundt uføretrygd er 55 55 33 33) 

Det er litt forskjellige regler for de som fikk innvilget uføretrygd før reformen, kontra etter reformen. I tillegg er det helt individuelle utregninger, slik at vi i ULO har ikke mulighet til å bidra med klare utregninger for den enkelte.
I vedlagte link kan du som medlem lese mer generelt om overgangen og beregningsmodellene som vedrører uføretrygd og pensjon
Direktelink til "Hva betyr det for min pensjon, at jeg får uføretrygd"

Det vil være avhengig av fødselsåret ditt, når NAV skal beregne din alderspensjon. Årsaken til dette, er at det opp gjennom årene har blitt flere nye regler for beregning av alderspensjon. Dermed har det ført til at regler vil være noe forskjell, basert på når du er født. For å vite mer om aldersgrupper, og beregning, kan du følge lenken her:

På nav.no finner du dette rundskrivet om opptjening av pensjonspoeng.
Du kan logge inn på dine sider på NAV, der kan du og få hjelp til forskjellige utregninger, se på din pensjon m.m. Her er lenke til innlogging på "Ditt NAV"

I Lov om Folketrygd, kapittel 19 og 20, finner du lovverket som omhandler "Ytelser ved nådd pensjonsalder", lenke direkte til disse 2 kapitlene finner du
Viktige forskrifter til loven finner du her