KAMPEN for tilværelsen og jobbene!

Vi kunne se på Tv 2 nyhetene i går at: Arbeidsledige tror ikke at NAV kan hjelpe dem tilbake i arbeid.

Sitert i fra Tv2: Tv2 har de siste månedene vært i kontakt med 550 arbeidsledige. Av dem har 473 svar på følgene spørsmål: "Tror du NAV kan hjelpe deg tilbake i jobb?" 47% prosent mener at det er svært eller noe usannsynlig. Kun en av fem arbeidsledige tror at NAV kan hjelpe dem tilbake i jobb.

"Jeg har mange ganger spurt om  NAV er en medspiller eller en motspiller. De hjelper oss ikke med å finne en jobb. Det må vi klare selv."

"Det er ikke noe hjelp å få fra NAV. Altså du registrerer deg, men du får ikke noe hjelp."

Her kan du lese hele saken i fra TV2.

Jobbjakten og hjelpen man ikke føler man får.
Her ser vi at arbeidsføre ikke får den hjelpen de har behov for, i en sårbar situasjon, når de er mellom to jobber. De får ikke den hjelp de har krav på. Dette igjen kan skape sykdom blant disse som ikke får den hjelpen de trenger NÅ. Man kan miste tiltakslysten og motet, da man føler seg motarbeidet av en etat, som er satt til nettopp for å hjelpe mennesker som er på iherdig søken etter jobb.
Vi kan lese i saken i fra Tv2, at flere har gått langtidsledige. Dette igjen går utover selvtillit, og man kan gå inn i en depresjon og maktesløshet.

Hvem har ansvaret?
Selvklart har man ansvar selv, man må stå på selv, og ikke legge alt ansvar over på NAV. Man må gå fysisk ut og oppsøke bedrifter for å etterspørre om de har behov for flere ansatte, samt legge igjen søknad og CV. Mange har nok gjort dette, men har fått avslag etter avslag. Men, når man gjør dette og går til NAV, og sier at man har ikke fått napp, "jeg får ingen positive tilbakemeldinger", så kan ikke denne etat avskrive den som søker på jobber. Derimot heller hjelpe denne med flere tips som: hvordan skrive en enda bedre søknad, sette opp en mer tiltalende CV, eller be denne om mulig få søkt seg inn på studier for å forsterke og tilegne seg mer kunnskap. Slik at en står sterkere i en intervjurunde, og til slutt få seg en jobb.

Får man ikke den hjelp man trenger, kan man fort ramle av lasset. Da man er i denne prekære situasjonen, blir man enda mer sårbar av å føle man blir avskrevet når man trenger hjelp for å komme seg ut i arbeid. 

Vi ser jo at der er mange om "beinet" ute i arbeidsmarkedet. Det er ikke så lett å få jobb som tidligere, dette på grunn av så mange oppsigelser i flere bransjer for tiden. Da spesielt i oljesektoren. Disse er også på jobbjakt.

Den samme realiteten har vi uføre med en liten restarbeidsevne.
Vi i ULO skrev en sak her på vår nettside om det å være arbeidsufør med en liten prosent restarbeidsevne. Her kan man lese et lite utdrag av artikkelen. For å lese hele artikkelen trykk her.

"Vi har hørt om flere som har gått til Nav for spørre etter hjelp til å finne seg en liten stilling, da de har en liten restarbeidsevne de vil prøve ut. Svaret de har fått i fra Nav er: “Du er jo uføretrygdet, du trenger da ikke jobbe? Du har en fast inntekt du!” Var det dette regjeringen så for seg når de sa så fint, at nå skal uføretrygd og arbeid bli enklere å kombinere. Hva ble enklere? - å få avslag om hjelp og råd? Var ikke intensjonen om å få flere syke ut i jobb, eller har vi misforstått noe her?  Samhandler ikke Nav og regjering, og er ikke Nav en arbeidsformidler for alle som en som ønsker seg ut i arbeid, liten som stor stilling? Har vi fått et “klasseskille” hos Nav?
Vi trenger ikke denne nedslående behandlingen, vi blir ikke akkurat motivert av en slik mottagelse."


Man kan konkludere med at det er nesten like vanskelig for en arbeidsfør, som en arbeidsufør med litt restarbeidsevne å få seg jobb.
Selv om det er mest logisk at den arbeidsføre burde fått seg jobb ganske så fort, da denne er frisk og har mye å gi, samt en god helse.
Det ser rett og slett ut som om jobbene mangler.

Regjeringen sier: FLERE UT I JOBB!
Det er enkelt å befale, verre er det å skape disse jobbene som mangler, både fulltidsstillinger til de friske, og de arbeidsstillingene hvor man kan jobbe "Litt" , for de arbeidsuføre med litt restarbeidsevne

Er det egentlig noe problem å få flere i jobb, dersom det er jobber? Neppe! 
Blir det flere jobber av å kutte i nødvendig støtte, skape større utrygghet og øke fattigdom? I følge generell forskning på temaet, blir svaret nei, det gjør ikke det. Skjønt forskning er ikke nødvendig, da vår menneskelige logiske sans - og vil vise at svaret er nei. 

Hva kan så du som leser dette innlegget gjøre for å hjelpe?
Vi oppfordrer dere som leser dette å støtte vår sak for å gjøre de uføre mer synlige både i samfunnet generelt, og hos regjering.
Du kan være med på å gjøre vår organisasjon mer synlig, ved å like vår side, ved å dele dette innlegget, ved å snakke om ULO til venner og bekjente, ved å bli medlem i vår organisasjon, da vi trenger flere på laget. Vi vokser sakte men sikkert, men vi trenger deg også. Hos oss er det plass til flere. Ønsker du å gi en gave til ULO, verdsettes dette høyt.

ULO er et talerør for de uføretrygdede.

  • Vi står sammen for et verdig liv.
  • Vi kjemper for de uføres rettigheter.
  • Vi kjemper for likeverd i samfunnet.
  • Vi kjemper for å bli hørt.
     

Om du ikke er ufør i dag, så vet man ikke hva morgendagen bringer.
Uførhet kan ramme hvem som helst, ung som gammel, og i hvilket som helst samfunnslag.

Bli med oss å kjempe for at de uføres hverdag skal bli bedre.
Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon, her.