Kan det være for gode støtteordninger for forskning også?

Gruppe for trygdeøkonomi (Trygdegruppa) ved Universitetet i Oslo

Gruppe for trygdeøkonomi (Trygdegruppa) ved Universitetet i Oslo

Disse forskerne har kommer frem til at det er for gode ordninger for sykemeldte og uføre i Norge. Det henvises i en uttalelse fra en av forskerne, til at Sverige og Nederland har strammet det til økonomisk, og fått mindre utgifter på den måten. Det de ikke sier noe om, er hvordan det er for menneskene som er rammet i disse land. Handler alt om penger, så kan vi vel alle enkelt se at ingen sykepenger eller uføretrygd, er det som gir best avkasting for Norge, og alle land forøvrig.

Om det forskes på en side av en sak, bør også andre sider forskes på. I denne saken, ville det være interessant å høre hvordan de menneskene, som er rammet av innstramminger har det. Blir en syk nederlender friskere av at han/hun må bo på nåde på et gjesterom, og være avhengig av almisser for å kunne spise?
Skyldes nedgangen av uføretrygd i Sverige at de syke har blitt friske, eller kan det og være slik at en del krabber til jobb, kommer hjem, og har ikke noe liv utenom jobben. Hvordan blir dødsstatistikken blant de som rammes? Det er mange spørsmål en kunne stille, og det ville være fint om de som forsker på økonomi, og så andre sider av en sak. Særlig når de har fått 15 millioner til saken.

15 millioner i støtte, til å forske 3 nye år