Hvorfor endrer NAV utbetalingstidspunkt for uføretrygd, i hui og hast til 16. mai??

Ledelsen i NAV må skjerpe seg!

Ledelsen i NAV må skjerpe seg!

Takket være en observant person, som er ufør, ble vi i ULO i dag klar over at NAV uten noe varsel har fjernet den forutsigbare utbetalingen i mai, og bare med sin bedrevitenhet om hva som er best for uføre mennesker, endret datoen til 16 mai. 

Dette er uforståelig, frustrerende, latterlig, dumt, maktmisbruk, og ikke minst svært uforutsigbart. 
Vi vet ikke det eksakte tidspunktet de i all stillhet har endret datoer med noen tastetrykk. Men før påske stod det på nav.no, at utbetalingen var 15 mai (forventet utbetaling da er 12 el. 13 pga helg). Dette kunne vi lese uten innlogging. 
Nå står det brått 16 mai der. 

Så var det den observante personen, som kontaktet oss, som viste oss at det hadde stått utbetaling 15. mai, en stund- på innlogget side på nav.no. Og nå var også denne brått endret til 16. mai. (Vi setter stor pris på slike henvendelser, vi er helt avhengig av et felles engasjement blant uføre- dersom vi skal klare å "få med oss alt")
Vi vet også at en person ringte NAV tirsdag, og fikk til svar at pengene ville komme 12 mai.

Dette er ikke greit! Langt ifra, og vi i ULO er faktisk, på godt norsk "fly forbanna" på NAV. Først gjør de seg utilgjengelig, så nekter de folk en hyggelig påske, og så endres den forutsigbare utbetalingen i mai, uten så mye som et lite forvarsel! 

Det som gjør oss mest forbanna er at NAV mener at DE skal bestemme hva som er forutsigbart for hver enkelt ufør! Akkurat som om uføre er viljeløse personer, som generelt ikke er i stand til å vurdere når de skal handle, betale regninger osv, og skal ta til takke med det NAV kaster dems vei av lover og regler. Dessuten er de ikke konsekvente i hva de mener er forutsigbart, og det får oss til å se rødt!
Det er IKKE greit!

Vi i ULO har sendt inn klage til både departement, og økonomi- og styringsdirektør i NAV. Nok er nok!
Vi oppfordrer alle uføre mennesker, til å gripe tastene fatt, og sende klage pr mail. Det finnes selvsagt et klageskjema som kan sendes på nav.no, men det er vel lite sannsynlig at klagen når frem der tidsnok- derfor : SEND MAIL! 
(om du vil sende inn klage via skjema på nav.no, kan du gå hit)
Vi har mottatt følgende anmodning fra NAV (og vi har fjernet adressen fra kopien av brevet)

"Hei!

Jeg viser til den artikkelen dere har lagt ut på siden deres i dag, dere dere ber om at folk sender e-poster til Geir Axelsen.

Det er lite hensiktsmessig og resulterer bare i at hans e-post blir full. Det er fint om dere fjerner denne adressen, og heller be folk sende klage hit: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Klage+ris+og+ros?exclude-from-footer-a-aa=true

De vil klagene bli fulgt opp på riktig måte, og alle klager kommer fram."

Vår merknad: skal henvendelsen da bli sendt på skjema om "klage på vedtak", "klage på service", eller "send tilbakemelding" ( skjema for "ros", føler vi oss sikre på det ikke er )?
Vi ser ikke at dette er en sak med vedtak, som den enkelte har fått. Det har lite med service av ansatte å gjøre, og tilbakemelding- hva inngår i det? Vi kan ikke se noe om når klagen blir lest, og besvart. 

Følgende klage er sendt fra ULO: 

Dato 04.05.17.

Til:

  • Nav, ved økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen,    Adressen er fjernet i kopien her, da NAV ba oss om det, fordi hans mailboks ble fyllt opp

Og eller til andre, som er å anse som rette vedkommende i forhold til  sakens innhold

  • Arbeids- og sosialdepartementet, postmottak@asd.dep.no

Klage på utbetalingstidspunkt for uføretrygd i mai, som er endret uten varsel fra NAV, i løpet av de siste dagene.

Før påske svarte dere uføre at forutsigbarhet var viktig, og nektet å åpne for muligheten til at uføre skulle få sin uføretrygd noen dager før. Mange uføre fikk en svært vanskelig høytid, pga deres avgjørelse. Skal dere også komplisere nasjonaldagen for uføre, ved å endre på forutsigbarheten, ved å gjøre den uforutsigbar i forhold til utbetalingen?

Det er under en måned siden. Og nå, velger dere uten forvarsel å endre utbetalingsdatoen til 16 mai. Det har tidligere stått 15 mai inne på "ditt NAV", som krever innlogging, og dermed har enkelte uføre visst at det har stått 15 mai.

Men, midt i det hele, så er det slik, at svært mange uføre husker meget godt flere år bakover i tid, at utbetalingen i mai- den har vært den 12. i flere år. Slik det og har stått inne på den offentlige informasjonen på nav.no, bl.annet stod det 12 mai der, rett før påske.
NAV bør regne med at mange uføre ikke er inne å sjekker på nav.no daglig- og at dermed regner de fleste med 12 mai, som utbetalingsdato.

Det forventes forutsigbarhet, og i det minste et tydelig varsel om slike endringer.

Det betyr at mange uføre, slett ikke var klar over at dere hadde endret det til 15 mai heller, ettersom det kun var lagt inn på sider for innlogging. Og så, kort tid før utbetaling, velger dere noen maktgrep i negativ forstand, og endrer på utbetalingsdatoen nok en gang.  
Hva slags forutsigbarhet legger dere til grunn for dette?

Slik behandling av uføre, er ikke mennesker verdig- og vi gjør oppmerksom på at uføre er mennesker, som er likeverdige ethvert annet menneske.

Vi krever at dere betaler ut til vanlig dato, 12 mai, slik at vi har vår forutsigbarhet.

For ordens skyld vil vi nevne vår forespørsel sendt i april, om å komme i dialog om å endre hoved-utbetalingen til tidligere hver måned, slik at forutsigbarhet faktisk er mulig alle måneder i året. Det kan se ut til at dette haster svært, når vi ser hva som skjer for tiden fra NAVs side.

Vi forventer at dere tar dette til etterretning, og snarlig sørger for å endre det til utbetaling 12 mai i år igjen. Et minimumskrav er den 15, slik det har stått opplyst for de som har logget inn i april. Men, husk at det er mange uføre som forventer utbetaling den 12, slik det har vært før- og som går under det en kan se som forutsigbart.

 

Det er fristende å avslutte med Fy Skam, på vegne av uføre, så det gjør vi-
Fy Skam!

Med vennlig hilsen for ULO
Laila Sandbekk, leder
Monica Engemoen Bravo, økonomiansvarlig
Else Marie Tveranger Solheim, arbeidsteam og ansv. admin


Hva kan så du som leser dette innlegget gjøre for å hjelpe?

Vi oppfordrer dere som leser dette å støtte vår sak, for å gjøre de uføre mer synlig, i samfunnet generelt, og hos Storting og  regjering.

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon,  her.

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon, her.

Du kan være med på å gjøre vår organisasjon mer synlig, ved å like vår side, ved å dele dette innlegget, ved å snakke om ULO til venner og bekjente, ved å bli medlem i vår organisasjon, da vi trenger flere på laget.
Vi vokser sakte men sikkert, men vi trenger deg også. Hos oss er det plass til flere.

Ønsker du å gi en gave til ULO, verdsettes dette høyt.

Uføres Landsorganisasjon ULO er et talerør for uføretrygdede

 

  • Vi står sammen for et verdig liv.

  • Vi kjemper for de uføres rettigheter.

  • Vi kjemper for likeverd i samfunnet.

  • Vi kjemper for å bli hørt.

 

Om du ikke er ufør i dag, så vet man ikke hva morgendagen bringer.

Uførhet kan ramme hvem som helst, ung som gammel, og i hvilket som helst samfunnslag.

Bli med oss å kjempe for at de uføres hverdag skal bli bedre.

 


Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon ULO, her.