"Aksjon honnørkort"

ULO har tatt opp saken, Nrk har gjort det, og mange private- LA OSS VELGE SELV, HVEM SOM SKAL SE HONNØRKORTET! Photo by Tyler Olson/Hemera / Getty Images

ULO har tatt opp saken, Nrk har gjort det, og mange private- LA OSS VELGE SELV, HVEM SOM SKAL SE HONNØRKORTET!
Photo by Tyler Olson/Hemera / Getty Images

Aksjon Honnørkort

Vi oppfordrer alle til å sende brev til postmottak@sd.dep.no, og bruke “Design av honnørkort” som tema.
Det kan godt være at du ønsker å forfatte brevet/mailen selv, men dersOm du vil ha noe ferdig, står du fritt til å kopiere følgende:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
For snart 4 år siden uttalte partiet Høyre i Stortinget, om honnørkortet, at de syntes det var “.... merkelig at denne typen gammeldagse kort fortsatt brukes av Nav, når offentlige og private instanser for øvrig er gått over til kort i vanlig kredittkortstørrelse.”
 

Jeg som er en ufør, med denne oransje selvlysende og loslitte papirblekka, stiller meg helt bak at det er merkelig. 
Forøvrig er det da enda mer merkelig at det enda ikke er gjort noe med dette. (Nå sitter jo til og med partiet som syntes det var merkelig i regjering)
Så nå ønsker jeg et svar på når jeg kan forvente å få et kort som passer inn i vår tids lommebøker. 

Standardsvaret dere har sendt til ULO og andre privatpersoner, som har tatt opp saken med dere, er ikke et svar jeg slår meg til ro med. Selv om NAV og Vegvesenet involveres er det vesentlig at dere sørger for fremdrift i en oppgave dere har hovedansvaret for!
Det finnes bedrifter som utfører denne type arbeid, og de vil og kunne være behjelpelig med design. Som tips, kan jeg nevne at bibliotek over hele landet har sånne personlige lånekort på kredittkortstørrelse, så kanskje en liten samtale med et bibliotek ville kunne gi dere nødvendig informasjon om hvor dere kan henvende dere. 

Jeg imøtekommer et snarlig svar.

Nå har det gått tre år, siden det i stortinget ble tatt opp behovet for nytt design av hønnørkortet. Det var Høyres Sylvi Graham, som stilte spørsmålet i stortinget, og Høyre sitter i regjering nå, og har alle muligheter til å legge press på en 3 år gammel sak. Nrk har satt søkelys på saken
Det er flere som har tatt privat engasjement, og sendt brev til departementet, blant annet Sigrid Danielsen. Ho har skrevet blogginnlegg om dette teamet, og svaret ho fikk fra departementet var helt likt ULOs svar. Da kan vi jo undres litt på om Samferdselsdepartementet får så mange henvendelser, at de har laget et standardskriv, som svar- noe som jo er urovekkende, og viser hvor lite de bryr seg om dagliglivet til mennesker. 


Spørsmål stilt i stortinget 2013

 

ULO har mottatt flere henvendelser angående størrelse, farge, dårlig papir og mulig misbruk av kort som blir mistet. Noen vegrer seg for å vise frem sitt selvlysende oransje kort, da de opplever å bli stigmatisert. Kanskje er det ikke den “store” saken for ULO å fremme, men dette viser jo til at uføre er noen mennesker som det ikke er verd å bruke tid på. I dagens digitale Norge, skulle en tro det ikke var så veldig komplisert å designe et nytt honnørkort- så her kan en vel tenke at det er mer viljen hos de med ansvaret det står på.

Vi har sendt mail til Samferdselsdepartementet, NAV og Vegvesenet ang saken. Det er departementet som er hovedansvarlig for at jobben blir gjort, men de har da valgt å sende “ballen” til NAV og vegvesen. Brev til samferdelsdepartementet ang endring av honnørkortets design

Vi har fått svar fra Samferdselsdepartementet, et svar vi ikke er særlig fornøyd med. Og det minner litt om “det er ikke vår skyld, for vi spurte noen andre, så det er de som somler” . ULO mener at den som har hovedansvaret faktisk må følge opp saken, og vi vil følge dette opp videre. De andre har ikke svart. Her er svaret fra Samferdselsdepartementet Svar, design honnørkort SDP Nytt design av honnørkort.
 

Vårt svar er identisk med hva som er sendt ut til andre, i denne saken- har de laget et standardsvar angående designet på honnørkortet?

Det er mye som tyder på at det må bli et press fra mange,  på saker som angår uføre. Og vi ønsker nå å bruke “saken om design av honnørkort” til å lage en aksjon. 
Kanskje kan dette være måten å få flere saker frem på, det vil tiden vise.