Pressen og de folkevalgtes ansvar i forhold til stigmatisering av utsatte samfunnsgrupper

Vi i Uføres Landsorganisasjon ULO har den siste tiden sett i media at der er blitt slått opp med store bokstaver "Trygdesvindel - Trygdebombe.". Etter at vår ytelse gikk fra uførepensjon til uføretrygd opplever vi mer stigmatisering. Aviser blir solgt og lest med *skrikende* typografer på fremsiden eller i heading, der det står omtalt mye negativt om "de trygda". Mange leser kun overskriften og trekker sine egne konklusjoner. Konklusjoner som er basert på ord i en overskrift, og samfunnets generelle fordommer mot nettopp "de trygda".  Det er som å få et slag i magen, og en undres, tør jeg gå ut i dag- tenk om noen tror jeg som er ufør, lurer til meg penger, lyver osv.

Vi sier i fra at nå er det nok! Hvor mye skal vi bli tråkket på? Hvor mye skal vi tåle? Media er faktisk her med på å “stigmatisere” og sette alle trygdede og alle under NAV i samme “bås”. Er dette ok? 
Er ikke media bevisst sin makt? Og at misbruk av makt fort kan ramme feil?
Her har media og våre politikere et kollektivt ansvar for hvordan saker presenteres og vinkles i media. Her legger vi ved noen eksempler:

  • Trygdesvindel for 183 millioner. Dette kan vi lese med fete typer i Dagens næringsliv, mens egentlig overskrift burde vært "Dagpengesvindel for 183 millioner". 

For det er jo nettopp svindel med dagpenger det dreier seg om, og ikke trygdede generelt! Saken gjelder at NAV har anmeldt 907 personer for svindel av i alt 183 millioner kroner,
hovedsakelig på grunnlag av at de ikke har rapportert de var i arbeid og mottatt dagpenger.

  • Aldri har det vært anmeldt mer trygdesvindel! Enda en overskrift med fete typografer i VG, som omhandler at 1472 personer er anmeldt for trygdesvindel for 302 millioner kroner. Her kunne overskriften vært som følger: Aldri har det vært anmeldt mer dagpengesvindel. 

Her er det igjen dagpenger det gjelder. Ikke et ord som omtaler at det er uføretrygdede som "stjeler" til seg uføretrygd.
Hvorfor velger media slike overskrifter? Hva er formålet?

Når det er slike overskrifter vi uføre møter til stadighet, så orker uføre ikke en gang lenger å følge med på medier, nyheter og samfunnet. Det er ikke greit å lese så mye negativt om seg selv-  folk blir deprimerte. Ja, for det er det som skjer, når en er blitt tråkket på lenge nok, da oppstår depresjon, og hva slags nytte samfunnet har av det, er vanskelig å finne. Er det dagpenger det fuskes med, så skriv DAGPENGER, er det meldeplikt, så skriv MELDEPLIKT, er det barnetrygd, er det uføretrygd, er det apekatter- ja så bruk det, det er.
Vi skriver vel ikke at all frukt har råtnet, når det kun dreier seg om eplene?

At “folket eller hvermansen” føler slik negativitet for ”de uføre” er ikke rart, all den tid det har vært skrevet om NAV-reform og trygdesvindel mange ganger. Ofte også med uttalelser som “alle kan jobbe litt”,  og flere trygdede ut i arbeid”,   m.m i forbindelse med kutt og ny uførereform. Arbeidsuføre er “trygdede”, så når media og politikere roper ut på en slik måte, blir det en grobunn for en nærmest “lovlig offentlig mobbekampanje “ mot uføre.

Arbeidsuføre som har blitt pensjonert fra arbeidslivet, må forholde seg til den nye loven, og den nye “trygdelønnsmottakergruppen”. Da må vi kunne forvente 2 år etter et samlet Storting vedtok dette, at i det minste de som selv vedtok det, kunne klare å gjøre det samme!

Da uførereformen trådde i kraft, forsvant vi helt fra pensjonistgruppen og havnet inn i “trygdegruppen”. Så ble uføre rammet kaoset, som følge av denne endringen. Vi som var uføre, var så innlemmet i det å være en del av “pensjonistgruppen”, at selv politikere som vedtok dette- altså at uføre skulle over i noe som skulle ligne på vanlig lønnsmottakere, uten lønn, men med trygd, skattlagt som lønn osv. - De klarer jo ikke en gang å følge opp sine egne vedtak i ord og uttrykk!

Dermed skjer altså det komplette kaos, og de fortsetter å omtale oss som en del av det vi egentlig er- altså pensjonerte fra arbeid, fordi vi er arbeidsuføre. De gjør det i media, de gjør det i forslag om lovendringer, ja de som bestemte at vi skulle være noe vi ikke er- vanlig lønnsmottakere, med lønnsmottakeres rettigheter og plikter(uten å ha det)- de skaper så mye rart i sine uttalelser rundt arbeidsuføre mennesker, at det blir en svært uheldig situasjon for sånne “trygda folk som er arbeidsuføre”

I tillegg til vår forventning om at politikere tar ansvar for sine vedtak og uttalelser, og lærer seg begrepene de selv har innført- mener vi at nå må også media klare å lære disse begrepene, og uttrykke seg rett i saker som omhandler mennesker som mottar en eller annen form for trygd.
 

Prosessen fra å være arbeidsfør, og bli arbeidsufør, er for svært mange, en lang, tung, vanskelig, og vond prosess, som for de fleste, er noe de virkelig ikke ønsket!
Da må det være viktig at politikere og media ikke fremstiller arbeidsuføre, som en gruppe svindlere! Det er vesentlig å huske på at vi som er uføre i dag, så absolutt ikke hadde det som den store drømmen i livet. Akkurat som arbeidsføre, drømmer også vi om et liv, der vi kan forsørge oss selv, og finne gode ting å leve for. Vil du vite mer om hvordan svindel innenfor NAVs systemer foregår, og fordeles, finnes det en del fakta om det.   Les her om du ønsker å vite litt mer.
Kan vi og få påpeke at det finnes kriminelle i alle samfunnsgrupperinger, er da alle som tilhører en gruppering i samfunnet svindlere?
Eller kan de som svindler private, staten, kommunen, skatten være enkeltpersoner - som er kriminelle.  

Og finnes det spesielt mange som svindler "trygdekassa" fremfor "skattekassa", og sammenlignet: hvor store tall snakker vi om i de to "kassene" ?
Vi bare spør, vi vet ikke hva tallene er, men er det overraskende om det kanskje kan være noen "skattesvindlere", som har svindlet noen millioner? 
For all del, vi uføre er så oppegående, at vi jo skjønner det er lettere å ta de som "ligger nede"...

Så her kommer en meget sterk oppfordring til journalister: 
Vær deres ansvar bevisst, og unngå uthenging av en gruppe som faktisk er arbeidsuføre, stort sett uten å ville bli det. Uføre er rammet av alt fra sterke medfødte “lidelser”, syndromer- som f.eks Downs syndrom- en flott gruppe oppegående vakre mennesker, til hardt kreftrammede, varig kronisk sykdommer som revmatisme og ME, og ikke minst en gruppe som ofte blir hundset med- de som har fått alvorlige psykiske lidelser og utmattelser (ofte p.g.a sin usedvanlige innsats i samfunnet, der mange og har overlevd svært dramatiske ting i sitt liv).  De burde da virkelig- alle sammen slippe å lese slikt om seg og sine “medarbeidsuføre”

Det er viktig å huske på at: Det er mange som har sykdommer som ikke vises på utsiden. Det er flere som sitter i rullestol, men andre som gjerne kunne ha sittet i rullestol da de er like paralysert av sin sykdom eller lyte.

Den sittende regjeringen gikk høyt ut med fanen mot nettopp mobbing! Ikke minst gikk vår statsminister bresjen for å fronte dette! Da bør vel også uføre få respekt, som samfunnsgruppe? Det opplever vi ikke nå. Det oppleves mer som at vi blir “mobbet” av de som ville bekjempe nettopp mobbing. Ja, det er en opplevelse mange uføre har, slik dagens situasjon er i media bildet- der vi alle "dras under samme kam".
Vi er flere som har jobbet mange år for så å bli så syke at vi ramlet ut av arbeidslivet og ble ufrivillig arbeidsufør. Ingen ønsker å bli behandlet på den måten vi behandles på. Hvem som helst kan bli syk og arbeidsufør, både Kong Salomon og Jørgen Hattemaker. Det er ikke slik at sykdom skiller på status eller utdanning, så kongen og hattemakeren kan begge bli uføre. Og kan vi finne noen grunn til å behandle de dårlig av den grunn? Er det egentlig en eneste god grunn for å ikke vise omsorg og respekt for arbeidsuføre? Er det i så tilfelle fordi vi overlever vår sykdom i mange år, er det så plagsomt for friske å omgåes syke, at det er greit å se ned på?

Vi lurer litt på følgende:
Hvorfor blåses det ikke opp i media om hvor mye vi uføre har tapt på den nye reformen, og hvorfor er det ingen som vil ta denne saken og blåse den opp slik det gjøres med trygdesvindel og trygdebombe?
Selger ikke denne type nyheter som har rammet og rammer flere hundre tusen uføre?
Vi som er uføre har lært oss å være tålmodige. Vi har ventet i snart 2 år på konsekvensutredning av uførereformen (igangsatt 1/1-15).
Kunne kanskje media ha blåst opp med store typografer og etterlyst:
"Hvor blir konsekvensutredningen av" eller "De uføre krever nå konsekvensutredning". Det hadde vært saken sin det. Da hadde kanskje våre folkevalgte på Stortinget og hele Norges folk fått øynene opp. 

Er vi uføre blitt både gjemt og glemt? Ja, det er noe vi virkelig lurer på!