Ser du oss?

350px-Løvebakken_Stortinget_2006.jpg

Ja, vi i ULO spør om vi uføre er blitt glemt i denne valgkampen, som leder opp til årets stortingsvalg.

HVEM ER TØFF NOK TIL Å TA OPP KAMPEN FOR OG MED OSS?
Er det ingen som tørr å fronte vår gruppe mennesker? Vi ser at det er noen få partier som tørr å fronte oss uføre i valgkampen. MEN, de største partiene som kjemper om makten seg imellom, nevner oss ikke med et ord. Er vi et glemt dokument, eller er det med vilje lagt underst og helst ute av syne for de fleste av våre folkevalgte? Vi er her enda, vi ser og vi hører, samt merker på kroppen hva som har skjedd og skjer.  Vi var helt på toppen og ute i lyset den gangen det var diskusjon om Uførereformen. Helt til den trådde i kraft 1/1-2015. Etter det en dørgende stillhet.

Hvorfor kan man undre seg. Er vi en gruppe mennesker uten stemmepåvirkning, nå ved det kommende stortingsvalg? Da har man glemt at vi er en stor gruppe mennesker på ca 320.000 som i år skal gi vår stemme. Det store spørsmålet er, til hvem?

MANGE SPØR, "HVEM SKAL JEG GI MIN STEMME TIL?"
Hvem mener dere politikere og parti, at vi uføre skal gi vår stemme?
Da bør du tenke igjennom følgende og besvare disse spørsmål:

-Hva kan du tilby oss som er blitt ufrivillig syk og ufør?
-Kan du reversere den urett som er begått oss?
-Er du villig til å fremheve vår gruppe, og stå for på oss, slik at vi føler likeverd igjen?
-Vil du høre på oss?
-Ser du på oss som et medmenneske, med samme basale behov som et friskt menneske?

Ja, for vi er fortsatt det samme menneske som før vi ble syke, forskjellen er bare det at vi nå har noe som de friske ikke har - en sykdom, en skade, eller en lyte. Noen har til og med alle disse. Man vil leve et verdig liv, selv om man er blitt ufør. -Og man ønsker ikke å bli degradert til et annen rangs menneske, som om man ikke er verdt noe lengre. Vi er verdt noe, vi har den samme verdi som før, men ikke den verdi som de fleste ønsker å kreve av oss, som vi ikke alle klarer å bidra med lengre, å jobbe, derav sykdom, skade eller lyte. En undrer seg over det som har skjedd med tanke på uførereformen, der man sier at det skal lønne seg å jobbe, selv om man er 100% ufør. Vi tar bort den ene goden etter den andre for da MÅ de som er 100% ufør jobbe. Vi tvinger deg, vil vi påstå at dette betyr: Det er det samme som å si til en blind person: " Om du begynner å jobbe, så vil du gradvis få synet tilbake." Slik er nok ikke virkeligheten, det vet vi alle.

Noen kan bidra litt, NÅR formen tilsier det. Når man er syk, så vet man ikke på forhånd når man har energi eller overskudd til å jobbe, for å spe på en allerede liten inntekt. Hvor er arbeidsplassene til oss som kan komme og gå etter hvordan dagsformen er? Til de av oss som har kanskje en dag god dag og kan yte et par timer den uken, eller den måneden? Det virker så enkelt når man leser det skrevne ord, men realiteten er en helt annen.

Vi håper at de som nå blir satt til å styre dette landet kan gjøre det lettere for oss som er blitt så uheldig å bli ufør. Vi håper at de ikke sparker på oss som allerede ligger nede. Anerkjenn oss, snakk oss opp, se oss, hør oss, verdsett oss.

GODT VALG!

ULO er et talerør for uføretrygdede.

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon ULO, her.

1499179149262.jpg
 • Vi står sammen for et verdig liv.

 • Vi kjemper for de uføres rettigheter.

 • Vi kjemper for likeverd i samfunnet.

 • Vi kjemper for å bli hørt.

 

Om du ikke er ufør i dag, så vet man ikke hva morgendagen bringer.

Uførhet kan ramme hvem som helst, ung som gammel, og i hvilket som helst samfunnslag.

Bli med oss å kjempe for at uføres hverdag skal bli bedre.

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon, her.

 

Hvorfor bli medlem?

 • Du er uføretrygdet, 100%, gradert, eller på AAP.

 • Du har en i familien, en slektning eller en venn som er ufør.

 • Du ønsker en lovfestet rett til et trygt og verdig liv for arbeids-uføre.

 • Du ønsker å styrke likestilling mellom friske, og helt eller delvis uføre.

 • Du ønsker å bidra til å heve samfunnets kompetanse om uføres liv, ved å gi en mangfoldig stemme

 • Du ønsker et sted hvor du får ytret dine meninger om det å være ufør.

 • Du ønsker et felles talerør for uføre, som når frem til politikere og media.

 • Du krever en lov som forbyr diskriminering, pga sivilstand som ufør med laveste inntekt.

 • Du krever at enslige uføre (og på AAP) må få en kraftig oppjustering i inntekt, for å kunne leve et verdig liv.

 • Du vil vise samfunnet at uføre er gode ressurser i fellesskapet.

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon ULO, her.
-