Statsbudsjettet i havn, kronisk syke ser ut til å ha tapt mot gamle campingvogner!

fysio5_Fotor_Collage_LI.jpg

Ja, så leser vi at statsbudsjettet til slutt kom i havn, at Krf og Venstre til slutt ble enige med Høyre og Frp. I følge Krf og Venstres tidligere utsagn, der de ville stoppe innføring av egenandel på fysioterapi for kronisk syke , så ser det nå ut til at de likevel syntes pant på campingvogner og gamle kassebiler var viktigere enn fri behandling for kronikerne. I DN, kan vi lese: "Frp har vært kritiske til å gjøre endringer i Bilpakken, men har akseptert økt engangsavgift mot at det innføres en panteordning for blant annet campingvogner og gamle varebiler på rundt 300 millioner kroner." 
De fleste har nok fått med seg hvorfor både Krf og Venstre brøt forhandlingene, og om hvordan Frp ikke ville vike i den såkalte "bilpakken". Så ender altså det hele ut med at en pant blir innført på gamle campingvogner og kassebiler- omtrent i samme størrelsesorden, som fri behandling hos fysioterapeut kostet staten. 

Vi i ULO klarer ikke helt å se bort fra ord som "stridstema", "stridens kjerne", "prioritert sak i forhandlingene" - uttallelser fra disse to partier, Krf og V, som så steilt skulle stå på for kronisk sykes rett til fri behandling. Vi leser selvsagt det som står skrevet, at økt engangsavgift ble godtatt mot panteordingen for campingvogner og gamle varebiler- men helt ærlig, sett fra vår side av saken, må det sies at det ser ut som om kronisk syke tapte mot vrakpant av campingvogner. I tillegg økes vrakpanten på varebiler, bobiler, fritidsbåter, mopeder, campingvogner og motorsykler- og da er vi nok oppe i det beløpet på 330 millioner kroner som fri behandling kostet staten. 

Kronisk syke blir altså vraket til fordel for gamle, utslitte campingvonger og mopeder! 


Selvsagt kan vi "høre forsvarstalen", som da vil gå på miljø! Det grønne løftet, det grønne skiftet- noe som også kronisk syke er opptatt av. Noe som er like viktig for oss, som for andre- men beklager å måtte spørre, måtte også det gå på bekostning av mennesker som alt har tapt mye fra før? Må "krigen" for å redde miljøet, først og fremst foregå med kronisk syke i "førstelinjen"? Blir ikke dette som å sparke de som alt ligger nede? 

Det er mildt sagt meget skuffende, og uforståelig av Skei Grande og Hareide, at de velger vrakpant, fremfor å sørge for at flest mulig kronisk syke får fri behandling! Og at de har "kjøpt" argumenter som vi kan lese om i bl.a FriFagbevegelses artikkel, der departementet har uttalt følgende: 

"– Det er ikke alltid sammenheng mellom diagnose og behov. Når sykdomslistepasienter kan få gratis behandling, er det en risiko for overbehandling eller unødvendig fysioterapibehandling. Sykdomslisten kan på denne måten bidra til feil prioriteringer og feil bruk av ressurser, het det i høringsnotatet."

At Høie og hans kolleger kan uttale seg slik, forteller jo ikke rent lite om at leger og fysioterapeuter i Norge i dag, har null tillit hos sine arbeidsgivere! Det uttales altså fra departement, og politikere her, at leger og fysioterapeuter sørger for overbehandling og unødvendig fysioterapi. Noe som i seg selv, burde fått både leger og fysioteraputer til å reagere kraftig. 

Vi har tidligere skrevet om denne saken, og uttalt hva vi i ULO tenker vedrørendene rettferdighet og diagnoselista.
Nå er vi jo selvsagt ikke overrasket over at politikere har klart å få mange til å tro på, at det er mye mer rettferdig at alle må betale, enn at noen kronisk syke skal få fri behandling. Politikere har lært mye om hvordan de skal og bør argumentere, og dette bruker de for hva det er verdt i enhver sak de ønsker å fremme. 
At det kan føles urettferdig for enkelte grupper blant kronisk syke, som ikke har fått fri behandling- det kan vi forstå. Men, da er spørsmålet om det kan rettferdiggjøres at flere etter nyttår, som har behov for behandling, ikke har råd til den nødvendige behandlingen? Hvordan kan det føles rettferdig, at enda flere ikke kan få den behandlingen de trenger? Ja, en kan saktens undre seg på om "rettferdighetskortet", som politikere har snakket så varmt om- i større grad heller mer over mot "når ikke jeg får, så skal ikke du få- kortet"? Har det blitt appelert til en side av mennesket, som minner mer om misunnelse enn rettferdighet? Vi vet ikke, men noe kan tyde på det, dersom vi ikke kan unne vår neste det siste kakestykket, selv om vi selv også har lyst på det- og helt sikkert hadde forjent det! 
 

Også sykehusene tapte i budsjettforhandlingene

Ja, 600 milloner kroner ble forhandlet bort fra sykehusenes budsjett! Det betyr kort og godt mer effektivisering, mer ut-tyning av ansatte i krevende stillinger, dårligere behandlingstilbud- og til syvende og sist rammes du og jeg! 

Til VG uttaler Leder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild Bye : "  – Vi er på vei mot et todelt helsevesen, der de som har penger til å betale får de beste tjenestene. For å opprettholde tilliten til den norske offentlige helsetjenesten, er det avgjørende at sykehusene gis et løft. Nå skjer det stikk motsatte."

Alderspensjon for enslige øker

I statsbudsjettet for 2017, står det at fra september 2017- skal alderspensjon for enslige med minsteytelse øke med 4000 kr pr år. Det er bra, og det er et skritt i riktig retning for alderspensjonistene! 

Vi kan ikke finne tilsvarende økning noe sted for uføre, og får da håpe at det bare er vi i ULO, som ikke har klart å finne ut hvor det står i statsbudsjettet. For de har vel ikke glemt enslige uføre, med minsteytelser? Det ville jo i så tilfelle være en tragedie, med tanke på at uføre med minsteytelser totalt sett har mindre utebtalt pr mnd. Årsaken til det er pga den behovsprøvde bostøtten, som ikke tilfaller uføre i like stor grad som alderspensjonister - kort og godt fordi bruttoinntekten er høyere hos uføre, men slett ikke tilsvarende høyere nettoinntekt. 

Utvidelse av overgangsreglene for barnetillegg

Vi kan og se at overgangsreglene for barnetillegget, som uføre kan søke på (behovsprøvd) utvides med 2 år. Vi har ikke helt funnet ut om hvordan nedtrappingen vil se ut fremover- baset på disse endringene. Men under denne lenken til pensjon/uføretrygd på nav.no vil det nok komme oppdateringer om det etterhvert. 
ULO spør fremdeles hvorfor barn av varig syke foreldre, i større grad enn andre barn- av samfunnet godkjennes offentlig, som "ok at er fattige barn"? Hvorfor ønsker ikke fellesskapet det beste for barna til f.eks den som ble rammet av varig skade etter påkjørsel i trafikken? Vi bare spør.. 
 

Overgangsreglene slik de fremstår i dag

Overgangsreglene varer i tre år og gjør at du får tid til å tilpasse deg det nye regelverket. Slik er overgangsreglene:

  • Fra 1. januar 2016 kan uføretrygden og barnetillegget ikke være høyere enn 110 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør.
  • Fra 1. januar 2017 kan uføretrygden og barnetillegget ikke være høyere enn 105 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør.
  • Fra 1. januar 2018 kan uføretrygden og barnetillegget ikke være høyere enn 100 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør.

Fra 1. januar 2019 gjelder de nye reglene for alle. Da kan uføretrygden og barnetillegget ikke være høyere enn 95 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør.

Overgangsreglene gjelder kun hvis uføretrygden og barnetillegget ditt er over 95 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør. Er uføretrygden og barnetillegget ditt lavere enn dette, gjelder ikke overgangsreglene deg.

Hva kan så du som leser dette innlegget gjøre for å hjelpe?
Vi oppfordrer dere som leser dette å støtte vår sak for å gjøre de uføre mer synlige både i samfunnet generelt, og hos regjering.
Du kan være med på å gjøre vår organisasjon mer synlig, ved å like vår side, ved å dele dette innlegget, ved å snakke om ULO til venner og bekjente, ved å bli medlem i vår organisasjon, da vi trenger flere på laget. Vi vokser sakte men sikkert, men vi trenger deg også. Hos oss er det plass til flere. Ønsker du å gi en gave til ULO, verdsettes dette høyt.

ULO er et talerør for de uføretrygdede.

  • Vi står sammen for et verdig liv.
  • Vi kjemper for de uføres rettigheter.
  • Vi kjemper for likeverd i samfunnet.
  • Vi kjemper for å bli hørt.
     

Om du ikke er ufør i dag, så vet man ikke hva morgendagen bringer.
Uførhet kan ramme hvem som helst, ung som gammel, og i hvilket som helst samfunnslag.

Bli med oss å kjempe for at de uføres hverdag skal bli bedre.
Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon, her.