Uføretrygd

Kjernejournal blir i løpet av 2017 registrert på alle i Norge

I løpet av 2017 innføres det automatisk oppretting av kjernejournal for alle, som er knyttet til det norske helsevesenet. Kjernejournalen er en elektroisk tjeneste, som inneholder vesentlige opplysninger, som særlig kan vær til hjelp ved akutte tilfeller. Vi anbefaler alle om å ta et bevisst valg på hva som skal stå i journalen, og om du ønsker denne tjenesten. Det er valgfritt!

Fakta om Trygdesvindel 2016, og hvem er trygdesvindleren?

Assosierer du, som så mange andre "TRYGDESVINDELERE", med uføretrygdede? Antakelig..
Vet du at mottakere av dagpenger, og arbeidsgivere som benytter seg av NAVs tiltakslønn, er de som "topper TRYGDESVINDEL-statistikken"? 
Her har vi trukket frem fakta ang "trygdesvindel".