barn

En oppklaring om reduksjon i barnetillegget for uføre 2017

Vi kunne lese i VG at regjeringen reduserer barnetillegget i neste års statsbudsjett. 
Det dreier seg altså om endringene av regelverket  for uføres barnetillegg, som Stortinget vedtok skulle gjelde fra 2016. Reduksjonen for 2017, kommer som en følge av disse endringene. Vi redegjør her for de nye reglene, overgangsreglene og konsekvenser.