beregning av pensjon

Hvordan finne ut hva du som ufør, vil motta i alderspensjon?

Hvordan finne ut hva du som ufør, vil motta i alderspensjon?

Mange lurer på hvordan alderspensjonen vil bli, når en er ufør. Her finner du generell informasjon, med lenker til akutelle steder, der du vil kunne finne ut en del om reglene for alderspensjon for uføre. Husk at hver og en må selv ta kontakt med NAV, for å få korrekt beregning av sin pensjon, da denne er individuell. Vi håper denne informasjonen vi har samlet, vil være til nytte for deg.