bostøtte

Vet politikere hva det å være ufør, innebærer?

KJÆRE POLITIKER: UFØREOPPRØRET er på vei det kommer, det kommer- det tar bare litt tid... 
Vi må nemlig samle oss sammen først, og før det, så må vi bare ha penger til å samles, og bli ferdig med behandlingen, få med BPAen på reisen, legge angsten på hylla, kledd på oss, hvilt litt, bli kvitt uførheten - og få oss i stand til å utføre opprøret.. Helst før valget da.. 

Boligprisene øker og øker!

Nostalgi og idyll tar seg bra ut på bilder- men når denne standarden ser ut til å bli løsningen for varig bolig, for mange uføre og andre med lave inntekter, så forsvinner vel litt av idyllen.. 
Mange medier har i dag kommet med nyheten, om en stor økning i boligprisene - hele 12% i forhold til samme tid i fjor.