diagnoselisten

Statsbudsjettet og avskaffing av "diagnoselisten" - hva er rettferdighet?

Når politikerne bruker ord som rettferdig fordeling, for å argumentere for sine valg, der svake grupper settes opp mot hverandre, bør det "blinke en rød varseltrekant". Ordet rettferdig er et sterkt virkemiddel, noe våre "folkevalgte" er meget klar over. ULO spør, hvordan kan politikere rettferdiggjøre, å sette svake grupper opp mot hverandre? 
Hvordan det kan tilskrives "rettferdighetskortet", at enda flere ikke får råd til behandling- det vites ei blant oss i ULO.