helse

Tåler DU en inntektsnedgang på kr 10.000 pr. måned?

Det øses stadig ut, når det i grunn burde fylles på...
Trygdesystemet ble opprettet for å sikre mennesker i Norge et verdig liv, også om arbeidsinntekten skulle utebli på grunn av sykdom, skade eller lyte. Slik er det nødvendigvis ikke lenger.