jobber

KAMPEN for tilværelsen og jobbene!

Det er ikke bare uføre med liten restarbeidsevne som ikke får den hjelp de trenger i fra NAV, for å søke på jobb.  Det viser seg også  ut i fra Tv2's undersøkelser, at friske og arbeidsføre også klager på NAV's manglende veiledning og råd.