julekalender

3. Advent

Det er adventstid, og i mangt et hjem, tennes lys for gode håp og drømmer. I ULO prøver vi også å tenne lys for fremtiden- og nå gir vi halv pris på medlemsskap. For 150 kr får du medlemsskap et helt år, i vår organisasjon, som jobber for å spre lys og trygghet, for mennesker som er rammet av varig sykdom, skade eller lyte.

ULO retter en stor takk til bedrifter som ga gaver/ gavekort til julen 2016!

ULO retter en stor takk til bedrifter som ga gaver/ gavekort til julen 2016!

Det er nok til mange flotte gavetrekninger i vår julekalender, og også litt gaver vi kan gi bort i forbindelse med markering av ULOs 2 års dag! 
Vi takker hjertelig de bedrifter, som har gjort dette mulig for ULO. Det er med stor glede vi kan ønske "gamle" og nye medlemmer, velkommen til et flott gavedryss før jul! 
Det er gledelig å kunne få lov til å dele ut noen lyspunkt i disse juletider, til en gruppe mennesker som virkelig trenger det! Takk til hver og en av dere som har ønsket å gi oss gaver!