konekvensutredning

Store sosiale reformer bør evalueres i ettertid!

Det ble dørgende stille fra politikerhold om konsekvenser og ringvirkninger av en av de største reformene i moderne tid. En reform som man skulle tro, ville være et gledens budskap til en utsatt gruppe i vår velferdsstat. Noe den beklageligvis nok viser seg å ikke være.