poltikere

Hvorfor trenger de folkevalgte særregler?

Det er underlig å være vitne til hvordan rikspolitikere velger å benytte seg av sin makt, til å skape særregler for seg selv- samtidig med at de samme politikerne retter pekefingre mot arbeidsledige, syke og "vanlige arbeidstakere". Er det slik at makt og penger er det som lokker mennesker til å bli rikspolitikere?  

Store sosiale reformer bør evalueres i ettertid!

Det ble dørgende stille fra politikerhold om konsekvenser og ringvirkninger av en av de største reformene i moderne tid. En reform som man skulle tro, ville være et gledens budskap til en utsatt gruppe i vår velferdsstat. Noe den beklageligvis nok viser seg å ikke være.