refusjon

Nytt regelverk for refusjon av pasientreiser fra 1. oktober 2016

Fra 1 oktober 2016, kom nye regler for refusjon av pasientreiser. 
Hovedendringer er: ikke dekning av reiser under 10 km (før: 3 km),  behandler kan ikke lenger bidra med innsending, og det blir enklere elektronisk innsending. 
Mange er ikke klar over det nye regelverket, ikke alle behandlere har hatt skjemaet hos seg.