rettferdig

Kjære politiker, tør du å utvide ditt syn på "De uføretrygda"?

Mennesker som er friske, syke, skadet- ja levende mennesker i det store og hele har behov for å få dekket sine basale behov. Og jo mer trygghet de får, jo mer ressurser vil de alle gi tilbake i samfunnet. De som leter i jorda etter smuler, bruker alle sine ressurser på det- og samfunnet rundt får ikke dra nytte av flotte og viktige ressurser hos disse. Det skjer, når motviljen til å dele med hverandre blir for stor. Ressurser trengs på mange arenaer i samfunnet, ikke kun der det er penger involvert.

Fakta om Trygdesvindel 2016, og hvem er trygdesvindleren?

Assosierer du, som så mange andre "TRYGDESVINDELERE", med uføretrygdede? Antakelig..
Vet du at mottakere av dagpenger, og arbeidsgivere som benytter seg av NAVs tiltakslønn, er de som "topper TRYGDESVINDEL-statistikken"? 
Her har vi trukket frem fakta ang "trygdesvindel".