syk

Tåler DU en inntektsnedgang på kr 10.000 pr. måned?

Det øses stadig ut, når det i grunn burde fylles på...
Trygdesystemet ble opprettet for å sikre mennesker i Norge et verdig liv, også om arbeidsinntekten skulle utebli på grunn av sykdom, skade eller lyte. Slik er det nødvendigvis ikke lenger.

2 millioner arbeidstakere i Norge, tenker ikke over at også de kan bli uføre.

Hva gjør du om du blir ufør, kontoen er tom, banken sier nei, apoteket svarer: ingen penger- ingen medisiner.. Og du innser at noen på et eller annet tidspunkt har vedtatt at når du blir ufør, mister du retten til et verdig liv?
Det er ikke sikkert MacGyver er tilgjengelig..