sykdom

Kjære politiker, tør du å utvide ditt syn på "De uføretrygda"?

Mennesker som er friske, syke, skadet- ja levende mennesker i det store og hele har behov for å få dekket sine basale behov. Og jo mer trygghet de får, jo mer ressurser vil de alle gi tilbake i samfunnet. De som leter i jorda etter smuler, bruker alle sine ressurser på det- og samfunnet rundt får ikke dra nytte av flotte og viktige ressurser hos disse. Det skjer, når motviljen til å dele med hverandre blir for stor. Ressurser trengs på mange arenaer i samfunnet, ikke kun der det er penger involvert.

Visste du dette om uføre?

Uføre er i følge forskning en gruppe med ærlige mennesker. Mens de med personlighetstrekk som uærlige og manipulerende, de er i arbeid.
Er det kanskje de manipulerende og uærlige arbeidsføre, som har skapt myten om at uføre lyver og manipulerer til seg trygd?