trygdeforakt

Fakta om Trygdesvindel 2016, og hvem er trygdesvindleren?

Assosierer du, som så mange andre "TRYGDESVINDELERE", med uføretrygdede? Antakelig..
Vet du at mottakere av dagpenger, og arbeidsgivere som benytter seg av NAVs tiltakslønn, er de som "topper TRYGDESVINDEL-statistikken"? 
Her har vi trukket frem fakta ang "trygdesvindel".