ufør. uføretrygd

Uføres Landsorganisasjon ULO- hva og hvorfor?

Uføres Landsorganisasjon ULO- hva og hvorfor?

I går, altså 26/12 var det nøyaktig to år siden Uføres Landsorgansisasjon ULO "så dagens lys". Og rett før 2. juledag ble til 3. juledag i 2014, var navn og interimstyre i Uføres Landsorganisasjon ULO på plass. En lang vei med mye læring har blitt gått på disse to årene. Det er mange som ikke har hørt om ULO enda- og mange som lurer på hva ULO er, og hvorfor vi finnes. Det har vi prøvd å svare litt på her. 

Kjære politiker, tør du å utvide ditt syn på "De uføretrygda"?

Mennesker som er friske, syke, skadet- ja levende mennesker i det store og hele har behov for å få dekket sine basale behov. Og jo mer trygghet de får, jo mer ressurser vil de alle gi tilbake i samfunnet. De som leter i jorda etter smuler, bruker alle sine ressurser på det- og samfunnet rundt får ikke dra nytte av flotte og viktige ressurser hos disse. Det skjer, når motviljen til å dele med hverandre blir for stor. Ressurser trengs på mange arenaer i samfunnet, ikke kun der det er penger involvert.

ETTERLYSNING! -Vi etterlyser jobber vi kan kombinere med uførheten vi har.

Vi har alle hørt det, og antakelig er det nok mange som tror det er sant: at "alle kan jobbe litt", selv om der er uføre. Men for rundt 250.000 uføre mennesker er det en løgn. 
To ord mangler, kanskje var det en skrivefeil? Det burde ha stått "Alle ønsker å kunne jobbe litt". For det er nok en større sannhet.
Og de få som kan jobbe litt, de trenger at NAV og arbeidsgivere, rekker ut en hånd.