uføre

Hvorfor endrer NAV utbetalingstidspunkt for uføretrygd, i hui og hast til 16. mai??

Endringen har skjedd de siste dager, I ALL STILLHET!. Er du ufør, og forventer din utbetaling 12 mai, som normalt denne måneden? Da kan vi opplyse om at det får du ikke. Nå mener "makta, som vet hva som er best for deg og meg", at vi ikke skal få utbetalingen før 16. mai. Vi oppfordrer til masseinnsending av klager! 

Visste du dette om uføre?

Uføre er i følge forskning en gruppe med ærlige mennesker. Mens de med personlighetstrekk som uærlige og manipulerende, de er i arbeid.
Er det kanskje de manipulerende og uærlige arbeidsføre, som har skapt myten om at uføre lyver og manipulerer til seg trygd?

2 millioner arbeidstakere i Norge, tenker ikke over at også de kan bli uføre.

Hva gjør du om du blir ufør, kontoen er tom, banken sier nei, apoteket svarer: ingen penger- ingen medisiner.. Og du innser at noen på et eller annet tidspunkt har vedtatt at når du blir ufør, mister du retten til et verdig liv?
Det er ikke sikkert MacGyver er tilgjengelig..