uførereformen

Den uføre i skyggene

Blant våre medlemmer, finnes det en eventyrforfatter, et medmenneske- som skriver gode historier. "Vi er alle like mye verdt. Vi må stå frem som store sterke trær for vår gruppe og ikke la noen av oss, og dem som kommer etter oss inn i våre rekker, forsvinne inn i skyggene.
La oss heve hodet og snakke om oss uføre, litt fra hver kan bli stort sammen."

Store sosiale reformer bør evalueres i ettertid!

Det ble dørgende stille fra politikerhold om konsekvenser og ringvirkninger av en av de største reformene i moderne tid. En reform som man skulle tro, ville være et gledens budskap til en utsatt gruppe i vår velferdsstat. Noe den beklageligvis nok viser seg å ikke være.