uføres landsorganisajon

Tåler DU en inntektsnedgang på kr 10.000 pr. måned?

Det øses stadig ut, når det i grunn burde fylles på...
Trygdesystemet ble opprettet for å sikre mennesker i Norge et verdig liv, også om arbeidsinntekten skulle utebli på grunn av sykdom, skade eller lyte. Slik er det nødvendigvis ikke lenger.

Visste du dette om uføre?

Uføre er i følge forskning en gruppe med ærlige mennesker. Mens de med personlighetstrekk som uærlige og manipulerende, de er i arbeid.
Er det kanskje de manipulerende og uærlige arbeidsføre, som har skapt myten om at uføre lyver og manipulerer til seg trygd?

2 millioner arbeidstakere i Norge, tenker ikke over at også de kan bli uføre.

Hva gjør du om du blir ufør, kontoen er tom, banken sier nei, apoteket svarer: ingen penger- ingen medisiner.. Og du innser at noen på et eller annet tidspunkt har vedtatt at når du blir ufør, mister du retten til et verdig liv?
Det er ikke sikkert MacGyver er tilgjengelig.. 

ULO retter en stor takk til bedrifter som ga gaver/ gavekort til julen 2016!

ULO retter en stor takk til bedrifter som ga gaver/ gavekort til julen 2016!

Det er nok til mange flotte gavetrekninger i vår julekalender, og også litt gaver vi kan gi bort i forbindelse med markering av ULOs 2 års dag! 
Vi takker hjertelig de bedrifter, som har gjort dette mulig for ULO. Det er med stor glede vi kan ønske "gamle" og nye medlemmer, velkommen til et flott gavedryss før jul! 
Det er gledelig å kunne få lov til å dele ut noen lyspunkt i disse juletider, til en gruppe mennesker som virkelig trenger det! Takk til hver og en av dere som har ønsket å gi oss gaver!