ulo

Kjære politiker, tør du å utvide ditt syn på "De uføretrygda"?

Mennesker som er friske, syke, skadet- ja levende mennesker i det store og hele har behov for å få dekket sine basale behov. Og jo mer trygghet de får, jo mer ressurser vil de alle gi tilbake i samfunnet. De som leter i jorda etter smuler, bruker alle sine ressurser på det- og samfunnet rundt får ikke dra nytte av flotte og viktige ressurser hos disse. Det skjer, når motviljen til å dele med hverandre blir for stor. Ressurser trengs på mange arenaer i samfunnet, ikke kun der det er penger involvert.

Store sosiale reformer bør evalueres i ettertid!

Det ble dørgende stille fra politikerhold om konsekvenser og ringvirkninger av en av de største reformene i moderne tid. En reform som man skulle tro, ville være et gledens budskap til en utsatt gruppe i vår velferdsstat. Noe den beklageligvis nok viser seg å ikke være.

ETTERLYSNING! -Vi etterlyser jobber vi kan kombinere med uførheten vi har.

Vi har alle hørt det, og antakelig er det nok mange som tror det er sant: at "alle kan jobbe litt", selv om der er uføre. Men for rundt 250.000 uføre mennesker er det en løgn. 
To ord mangler, kanskje var det en skrivefeil? Det burde ha stått "Alle ønsker å kunne jobbe litt". For det er nok en større sannhet.
Og de få som kan jobbe litt, de trenger at NAV og arbeidsgivere, rekker ut en hånd.  

Nytt regelverk for refusjon av pasientreiser fra 1. oktober 2016

Fra 1 oktober 2016, kom nye regler for refusjon av pasientreiser. 
Hovedendringer er: ikke dekning av reiser under 10 km (før: 3 km),  behandler kan ikke lenger bidra med innsending, og det blir enklere elektronisk innsending. 
Mange er ikke klar over det nye regelverket, ikke alle behandlere har hatt skjemaet hos seg.

2 millioner arbeidstakere i Norge, tenker ikke over at også de kan bli uføre.

Hva gjør du om du blir ufør, kontoen er tom, banken sier nei, apoteket svarer: ingen penger- ingen medisiner.. Og du innser at noen på et eller annet tidspunkt har vedtatt at når du blir ufør, mister du retten til et verdig liv?
Det er ikke sikkert MacGyver er tilgjengelig.. 

En oppklaring om reduksjon i barnetillegget for uføre 2017

Vi kunne lese i VG at regjeringen reduserer barnetillegget i neste års statsbudsjett. 
Det dreier seg altså om endringene av regelverket  for uføres barnetillegg, som Stortinget vedtok skulle gjelde fra 2016. Reduksjonen for 2017, kommer som en følge av disse endringene. Vi redegjør her for de nye reglene, overgangsreglene og konsekvenser.