Fakta om Trygdesvindel 2016, og hvem er trygdesvindleren?

1166 personer anmeldt for trygdesvindel, kan vi lese på NAVs egne sider. Og i Dagbladet står det "færre anmeldt for trygdesvindel",  i Pengenytt, velges samme overskrift som på Nav-sidene. Felles er altså trygdesvindel, og "like felles" er nok samfunnets generelle oppfatning om hvem de "trygda er". Og dermed blir det fort vekk en klar oppfatning og at gruppen mennesker som er rammet av alvorlig sykdom, skade og lyte- er de som svindler. 

Vi i ULO synes det er to sider i denne saken som er viktig, og det ene er innlysende for alle- nemlig at det foregår svindel av fellesskapets "forsikringskasse", noe vi ikke helt kan forstå at noen "ved sine fulle fem" i det hele tatt vurderer. Det er klart at for noen, så er det svært vanskelig økonomisk, men da må det vel være bedre å bruke sine krefter på å jobbe for å endre regelverket- enn å stjele fra sine egne? 


I tillegg vil vi (nok en gang) ta opp dette med statlige ansatte sitt ansvar, samt medias ansvar, om å bruke ord og uttrykk på en mer korrekt måte. 
ULO anbefaler ansatte i stat, kommune, og media om å lese innholdet først, og så velge de "fete typene" mer korrekt. 
Ville det kanskje gitt mer korrekte assosiasjoner til leseren av overskriften, om det sto:

1166 personer anmeldt for svindel av arbeids og velferdsetatens midler -

Hvorav 730 for dagpengesvindel (- herunder 126 for svindel i arbeidsmarkedskriminalitet), 250 for svindel av arbeidsavklarings penger, 101 for svindel av sykepenger, 37 for urettmessig støtte som enslig forelder, 33 for urettmessig barnetrygd, 33 for det som går under "annet",  16 for svindel av uføretrygd og 15 for foreldrepengesvindel. 

Den økonomiske fordelingen, viser at svindel med dagpenger utgjør nesten 108 milloner kroner, (hvorav arbeidsmarkedskriminalitet 47,8 millioner. Med dette menes at arbeidsgivere bevisst misbruker tiltakslønn o.l.), arbeidsavklarings penger 65 millioner, sykepenger drøye 29 millioner, stønad til enslig forsørger nesten 12 millioner, uføretrygd i overkant av 7 millioner, "annet" ligger på 6,6 millioner, foreldrepenger 3,5 millioner og barnetrygd 1,3 millioner kroner. 

Det svindles altså for 233 millioner kroner, av våre felles innbetalte midler, til vår felles "forsikringsskonto"! Det i seg selv er jo sterkt beklagelig. Men vi ønsker å formidle at det også er beklagelig at de som faktisk er blant mest ærlige: Altså arbeidsuføre/uføretrygdede , er de som opplever stigmaet som "trygdesvindler" ute i samfunnet. 

Vi kan ikke se noen grunn til at NAV med sine ansatte, og de som jobber i medier, ikke forstår at uttrykket "trygdesvindel" assosieres med uføretrygdede. Vi kan heller ikke forstå hvorfor det ikke presiseres mye tydligere, hvor skoen trykker. Blant de som er anmeldt for svindel, utgjør uføretrygd ca 3% av det totale beløpet, enslige foreldre står for ca 5,5 % av det økonomiske tapet ved svindelen. Mens ca 46% av pengene "forsvinner" til dagpengesvindelere og arbeidsgivere som faller under området for arbeidsmarkedskriminalitet.  

 

Videre er det viktig å belyse noen faktiske forhold, rundt svindelen- og er det noen som vurderer å svinde, vær vennlig å les nøye under her!


Dette er våre felles innbetalte midler, som skal være med å bidra til å sikre en minsteinntekt. Slik at om en blir rammet av arbeidsløshet eller sykdom, om en får barn, blir alene osv. så skal disse pengene være med å dekke det mest nødvendige i livet. Totalt 233 millioner kroner, er totalbeløpet for svindelen av "vår felles forsikring". Det er et ganske høyt beløp, og i tillegg til den konkrete svindelen, så brukes det store summer på å oppdage/etterforske denne type kriminalitet- noe som gjør at omfanget som rammer oss alle, blir mye større. I 2014, ble det opplyst i en artikkel i E24 at det var knyttet ca 130 årsverk opp til NAV Kontroll, som er den enheten innen Nav som jobber konkret med avsløring av svindel. Så må vi og se på kostnaden ved å kreve inn igjen beløp som blir avslørt som svindel, slik at den totale kostnaden ved svindel blir en del mer. 

Det er og slik at en del saker med feilutbetalinger/svindel, ikke blir anmeldt. En del mottar kun krav om tilbakebetaling, uten at det blir opprettet sak. Det er nok og rett og rimelig, da en del fort kan miste oversikt, og ikke være klar over at det har blitt gjort feil. 

Om en ser på det faktum at etatens budsjett for 2016 var på 12 milliarder kroner, og f.eks at nesten en milliard blir brukt til innleid konsulentvirksomhet - så blir nok svindelen våre litt mindre ærlige medborgere utsetter "vår felles konto" for, i prosentandel, ganske liten. Den rene svindelen dreier seg om ca 2% av etatens budsjett, men, selv om det er lite- rettferdiggjør ikke det, at 233 millioner kroner (+ de millionene som ikke er oppdaget + de millionene som brukes på å etterforske og innkreve) forsvinner i lomma på enkelte som mener de er mer verdig pengene enn andre her til lands. 

En liten tankevekker, som vi i ULO ikke har tatt noe klart standpunkt til, er om det faktisk ville vært fornuftig, og besparende for samfunnet- dersom borgerlønn ble innført. Vi har mottatt en del tips om nettopp borgerlønn, som vi da har valgt å se litt på. Og vi ser nok det mange andre ser, at slike ting som svindel av tjenester/ytelser i større grad ville avta, og dermed behovet for en del årsverk som går med til etterforskning, rettssaker, innkreving m.m. I tillegg ville det jo bli mye mindre behov for så store kostnader ved sosialstønad, saksbehandling, vurdering, avslag, klager osv. i "byråkratijungelen". Så dette er en tanke, som vi tenker det er vel verd å følge med på. Vi som er uføre, er hvertfall smertelig klar over at det ikke blir mer arbeidsevne eller arbeidskapasitet av at inntekten vår skjæres inn i beinet- inn til margen.. 
Borgerlønn i Finnland, abc Nyheter
Borgerlønn før robotene tar over, Forskning.no

Her finner du lenke, med enkel oversikt over statistikken over de som svindler arbeids og velferdsetaten.     

Her finner du lenke til årsrapport 2015 i arbeids og velferdsdirektoratet (NAV). 

Her finner du lenke til Nettavisen, med informasjon om konsulentkostnader i NAV.

Hva kan så du som leser dette innlegget gjøre for å bidra for ULO?
Vi oppfordrer dere som leser dette å støtte vår sak for å gjøre de uføre mer synlige både i samfunnet generelt, og hos regjering.
Her kan du lese litt mer om ULO om du ønsker.
Du kan være med på å gjøre vår organisasjon mer synlig, ved å like vår side, ved å dele dette innlegget, ved å snakke om ULO til venner og bekjente, ved å bli medlem i vår organisasjon, da vi trenger flere på laget. Vi vokser sakte men sikkert, men vi trenger deg også. Hos oss er det plass til flere.
Ønsker du å gi en gave til ULO, verdsettes dette høyt! 
Kanskje du vil gi et gavemedlemsskap til en av våre uføre medmennesker, som ikke har økonomi til å bli medlem?
Vi har en pågående kampanje i forbindelse med at ULO har blitt 2 år, og om du melder deg inn nå, koster det 200 kr første året!
 (Medlemsskapet gjelder for et år, og kampanjeprisen forutsettes at kontingenten betales innen forfall- 1 mnd etter utsendelse)

ULO er et talerør for de uføretrygdede.

  • Vi står sammen for et verdig liv.
  • Vi kjemper for de uføres rettigheter.
  • Vi kjemper for likeverd i samfunnet.
  • Vi kjemper for å bli hørt.
     

Om du ikke er ufør i dag, så vet man ikke hva morgendagen bringer.
Uførhet kan ramme hvem som helst, ung som gammel, og i hvilket som helst samfunnslag.

Bli med oss å kjempe for at de uføres hverdag skal bli bedre.
Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon ULO, her.