ULOs stand på Arendalsuka!

I år ha vi i ULO brukt mye tid og penger på å få til stand på Arendalsuka. Vi visste slett ikke helt hva det innebar å ha stand der- så planleggingen og innkjøp/design osv har tatt mye tid. Etter to hele dager på stand, har vi nå fått ganske mye erfaring, og allerede begynt å notere hva vi må tenke på de neste årene våre på stand i Arendalsuka. 
Hittil har Trude Sommer (tidligere nestleder,grunnlegger av ULO, samt medlem av arbeidsteamet i dag), Tore Huseby (styremedlem), Tor-Magnus Sandbekk (vikar for en som måtte melde frafall pga sykdom) samt Laila Sandbekk (leder og grunnlegger av ULO) vært de som har vært til stede på standen. I tillegg kom en av våre driftige damer fra arbeidsteamet innom en tur i går. 

Det er utfordrende å få til noe slikt, når både medlemmer og styret, samt arbeidsteam er bestående av mennesker som er arbeidsuføre pga sykdom. Det merkes godt at uførhet har en årsak, og at slett ikke alle klarer å jobbe litt. Viljen til å få dette til, har det ikke manglet på, kunnskapen har vi klart å tilegne oss- det ble gjennomføringen som ble utfordringen. Det kom ikke som noen overraskelse at dette ble utfordrende, men vi håper likevel på å kunne komme tilbake til Arendalsuka flere år. Nå lærer vi mye dette året, og vi kan få til en bedre planlegging, samt gjennomføring med forhåpentlig flere aktive medlemmer på stand seinere. 

Det er utrolig mye mennesker her i Arendal nå, det er stands med alt fra vann til medisin og hest! Det tusler rikspolitikere i gatene med en skokk av livvakter rundt seg, det er møter, foredrag og debatter- ikke bare politiske, men informerende foredrag om vann, fremtidens helse osv. Og allerede nå har vi lært at det er viktig å ha nok folk med på Arendalsuka, til at det kan være mange vakter på stand, slik at noen kan ta en tur på en debatt, andre kan gå å levere informasjon til rikspolitikere, og prøve å få til en prat, mens atter andre kan bygge bro og allianser med andre organisasjoner. 

Selv om vi ser det er mye vi kunne ha gjort anderledes, mye mer vi skulle hatt gjort, så ser vi at det vi gjør er riktig og svært viktig også i år. Vi tilegner oss mye kunnskap om hvordan vi og våre saker kan bli kjent, og ULOs grunnmur blir stadig stødigere! 

I møte med folk på gata her- uføre, politisk engasjerte og organisasjonsfolk, har vi i 99 prosent av møtene blitt møtt med svært positive tilbakemeldinger, og responsen er at ULO er viktig, vi har en agenda og intensjon som virkelig trengs i samfunnet. Slikt er hyggelig å høre, og gjør at å det å klare å komme gjennom enda en dag på stand, blir mulig å få til. Et par av oss som er her nede, har kanskje ikke akkurat helt helse til det, men viljen vår mangler det ikke på. Og vi har jo lært oss å gå en bit på rein skjær vilje! Så om vi så skal krabbe hjem, og stupe i seng, for å bli liggende neste uke, så skal dette gjennomføres! 

Vi har vært utrolig heldig med været så langt også! Solen skinner, mennesker tusler i sommertøy (endelig, får vi vel si, etter en gyselig kald og våt sommer), smiler og er glade! Politiet i gatene her er med på å gjøre arenaen både hyggelig og trygg også, og ikke minst se til at f.eks leder av ULO finner veien til bilen ...

Er du ufør, er du medlem, ikkemedlem, er du frisk, rask? Kom gjerne innom vår stand!