Urettmessig avkorting i ny uføretrygd

I forbindelse med overgangen til ny uføretrygd, altså uførereformens innføring- ble de som var gift/samboende pr 31/12-14 utsatt for det vi i ULO oppfatter som urettmessig avkorting på grunn av sin sivilstand.


Republisert i oktober 2018- dette er like aktuelt, og senest denne mnd har vi fått enda en henvendelse om situasjonen. Del gjerne innlegget, og gjør politiker oppmerksom på at de bør rette opp slike grove feil.”


Det var oppslag i flere aviser rett før jul i 2014, da dette ble oppdaget. Avkortingen dreier seg om at de uføre som ble rammet, hadde fått innvilget sin uførepensjon i helhet- men grunnet daværende regelverk, så var det slik at uføre ble trukket i sin grunnpensjon, dersom de var gift eller samboende, med en partner som tjente over en satt grense. I omregningen til ny uføretrygd så skjer da det, at de blir omregnet med trekket- et trekk som automatisk ble slettet, dersom partner døde, eller det ble brudd i forholdet. Det de rettmessig hadde fått innvilget, blir altså oversett, eller ignorert er vel et mer rett ord- og de er blitt fratatt sin mulighet til å få tilbake sin rettmessige innvilgede uførepensjon.
Etter innføring av den nye reformen, er det slik at nye uføre som er samboende/gift, ikke blir trukket pga partners inntekt.

ULO gjør nå sitt tredje forsøk på å nå frem til myndighetene med dette, og krever en endring, slik at de som var uføre før reformen får omregnet sin trygd på nytt, og får de samme rettigheter som andre uføre. Her kan du lese vårt siste brev om saken Trekk i omregningen for uføretrygd. Samboende/gifte før uførereformen.

Artikkel i VG om trekket for gifte/samboende 158.000 rammes av trygdekutt

(Det er innført en ny regel, som omfatter alle uføre med lavest inntekt, samt unge uføre- disse bli trukket henholdsvis 20 og  25 prosent uavhengig av partners inntekt. – det er dog en annen historie, som vi også jobber med separat.)


2017-04-03(3)1prof.png

Hva kan så du, som leser dette innlegget gjøre for å hjelpe?

Vi oppfordrer dere som leser dette å støtte vår sak, for å gjøre uføre mer synlig og akseptert, i samfunnet generelt- samt hos Storting og regjering.

Du kan være med på å gjøre vår organisasjon mer synlig, ved å like vår side, ved å dele dette innlegget, ved å snakke om ULO til venner og bekjente, ved å bli medlem i vår organisasjon, da vi trenger flere på laget.
Vi vokser sakte men sikkert, men vi trenger deg også. Hos oss er det plass til flere.
Ønsker du å gi en gave til ULO, verdsettes dette høyt.

Du kan melde deg inn i Uføres Landsorganisasjon ULO, her