Visste du dette om uføre?

Sofie1239.jpg

Ofte får vi uføre et stempel som svindlere, unnasluntrere, late, løgnere, og det støttes raskt opp av NAV og politikere, som sier fra om svindel og at alle kan jobbe litt, med store ord i media.
Uføre har blitt en gruppe mennesker, som urettmessig fremstilles som manipulerende løgnere. Så viser det seg at sånn i all stillhet, har akkurat det blitt forsket på. Det er riktignok to år siden rapporten kom, men den viser altså at uføre er ærlig og lite manipulerende. For det er slik at de uærlige og manipulerende, de blir ikke uføre så lett.

Det ville være rart om ikke denne rapporten var like rett i dag, som for to år siden- da de aller fleste som er uføre i dag, også var det for to år siden. Og det har slett ikke blitt veldig “lettvint” å få uføretrygd de siste to årene heller.

Nå er det på tide at uføre hever hodet, og at visse andre lar sine sylskarpe tunger få hvile.

“..Når et personlighetstrekk er så sterkt avvikende at det skaper vanskeligheter for personen det gjelder eller for omgivelsene, snakker psykologer og leger om at vedkommende har en personlighetsforstyrrelse. Personlighetsforstyrrelser kan føre til store sosiale, psykiske og økonomiske problemer.

En undersøkelse av unge voksne nordmenn viser at personer med en personlighet som gjør dem usikre og innesluttede, eller gjør at de har ustabile følelser, har langt høyere risiko for å bli uføretrygdet enn andre. På den annen side har personer med uærlige og manipulerende personlighetstrekk, bare halvparten så høy risiko for å bli uføretrygdet som gjennomsnittet i befolkningen. Undersøkelsen er basert på diagnostiske intervjuer med 2770 nordmenn i alderen 19 til 36 år. Disse intervjuene ble gjort i 1999 til 2004. De påfølgende ti årene registrerte forskerne nye tilfeller av uføretrygdede. “

“– Det antydes ofte at trygdesvindel er svært utbredt, og at mange uføretrygdede lurer til seg trygd. Men våre funn stemmer ikke overens med en slik virkelighetsbeskrivelse. Tvert i mot ser det ut til at de uføretrygdede som gruppe er mindre uærlige og manipulerende enn andre.

Legen mener dette er viktig å ta med seg i den politiske debatten om uføretrygd.”

Les gjerne hele rapporten her:
Forskning som viser at de uærlige og manipulerende , er de som er i arbeidslivet

Vi i ULO vil gjerne vite om denne rapporten er tatt med i den politiske debatten om uføretrygd?
Den er kanskje ikke det, fordi den ikke viste det de håpet skulle stå der? Men så kan en og undre seg, hvorfor har noen ønsket å finne ut dette- er det fordi mange har vært overbevist om at uføre lyver og manipulerer?
Vi uføre, vi ønsker kanskje å se forsking på politikere som gruppe, ansatte i staten som gruppe osv. For vi sliter jo med å forstå, hvorfor det er så mange som tror vi synes det er så fint å være ufør..
En annen ting vi undres noe på, er om de usikre og nervøse, kan ha jobbet sammen med de uærlige og manipulerende. Ja det får en jo til å tenke litt, når en leser slikt.

I rapporten står det videre:
“Når fastleger i dag søker om uføretrygd sammen med en pasient, er det ofte på grunnlag av mer eller mindre uklare diagnoser knyttet til muskel- og skjelettlidelser, eller på grunnlag av angst og depresjonslidelser.

Nesten ingen får uføretrygd med utgangspunkt i en personlighetsforstyrrelse.”

Så det er absolutt grunn til å huske på dette for folk flest, for det er antakelig et snev av sannhet i denne forskningen, som viser at personlighetstrekkene til de uføre ikke er løgnaktige eller manipulerende.