Viktige saker

Vår oppfordring til landets ledelse: Ta litt hensyn til menneskene som bor her!

Pensjonstforbundet oppfordrer sine medlemmer, og andre pensjonister til å sende postkort- for å kreve retten til å få sin "utbetalingslapp" på papir. Vi i ULO støtter pensjonistene, og mener det burde være en selvfølge at de som ønsker sin "utbetalingslapp" elektronisk, selv kan logge seg inn og krysse av for dette. 

Hvorfor trenger de folkevalgte særregler?

Det er underlig å være vitne til hvordan rikspolitikere velger å benytte seg av sin makt, til å skape særregler for seg selv- samtidig med at de samme politikerne retter pekefingre mot arbeidsledige, syke og "vanlige arbeidstakere". Er det slik at makt og penger er det som lokker mennesker til å bli rikspolitikere?  

Fakta om Trygdesvindel 2016, og hvem er trygdesvindleren?

Assosierer du, som så mange andre "TRYGDESVINDELERE", med uføretrygdede? Antakelig..
Vet du at mottakere av dagpenger, og arbeidsgivere som benytter seg av NAVs tiltakslønn, er de som "topper TRYGDESVINDEL-statistikken"? 
Her har vi trukket frem fakta ang "trygdesvindel".

Hvordan finne ut hva du som ufør, vil motta i alderspensjon?

Hvordan finne ut hva du som ufør, vil motta i alderspensjon?

Mange lurer på hvordan alderspensjonen vil bli, når en er ufør. Her finner du generell informasjon, med lenker til akutelle steder, der du vil kunne finne ut en del om reglene for alderspensjon for uføre. Husk at hver og en må selv ta kontakt med NAV, for å få korrekt beregning av sin pensjon, da denne er individuell. Vi håper denne informasjonen vi har samlet, vil være til nytte for deg. 

Store sosiale reformer bør evalueres i ettertid!

Det ble dørgende stille fra politikerhold om konsekvenser og ringvirkninger av en av de største reformene i moderne tid. En reform som man skulle tro, ville være et gledens budskap til en utsatt gruppe i vår velferdsstat. Noe den beklageligvis nok viser seg å ikke være.

KAMPEN for tilværelsen og jobbene!

Det er ikke bare uføre med liten restarbeidsevne som ikke får den hjelp de trenger i fra NAV, for å søke på jobb.  Det viser seg også  ut i fra Tv2's undersøkelser, at friske og arbeidsføre også klager på NAV's manglende veiledning og råd.
 

ETTERLYSNING! -Vi etterlyser jobber vi kan kombinere med uførheten vi har.

Vi har alle hørt det, og antakelig er det nok mange som tror det er sant: at "alle kan jobbe litt", selv om der er uføre. Men for rundt 250.000 uføre mennesker er det en løgn. 
To ord mangler, kanskje var det en skrivefeil? Det burde ha stått "Alle ønsker å kunne jobbe litt". For det er nok en større sannhet.
Og de få som kan jobbe litt, de trenger at NAV og arbeidsgivere, rekker ut en hånd.  

Nytt regelverk for refusjon av pasientreiser fra 1. oktober 2016

Fra 1 oktober 2016, kom nye regler for refusjon av pasientreiser. 
Hovedendringer er: ikke dekning av reiser under 10 km (før: 3 km),  behandler kan ikke lenger bidra med innsending, og det blir enklere elektronisk innsending. 
Mange er ikke klar over det nye regelverket, ikke alle behandlere har hatt skjemaet hos seg.

Tåler DU en inntektsnedgang på kr 10.000 pr. måned?

Det øses stadig ut, når det i grunn burde fylles på...
Trygdesystemet ble opprettet for å sikre mennesker i Norge et verdig liv, også om arbeidsinntekten skulle utebli på grunn av sykdom, skade eller lyte. Slik er det nødvendigvis ikke lenger.

Visste du dette om uføre?

Uføre er i følge forskning en gruppe med ærlige mennesker. Mens de med personlighetstrekk som uærlige og manipulerende, de er i arbeid.
Er det kanskje de manipulerende og uærlige arbeidsføre, som har skapt myten om at uføre lyver og manipulerer til seg trygd?

Statsbudsjettet og avskaffing av "diagnoselisten" - hva er rettferdighet?

Når politikerne bruker ord som rettferdig fordeling, for å argumentere for sine valg, der svake grupper settes opp mot hverandre, bør det "blinke en rød varseltrekant". Ordet rettferdig er et sterkt virkemiddel, noe våre "folkevalgte" er meget klar over. ULO spør, hvordan kan politikere rettferdiggjøre, å sette svake grupper opp mot hverandre? 
Hvordan det kan tilskrives "rettferdighetskortet", at enda flere ikke får råd til behandling- det vites ei blant oss i ULO. 

2 millioner arbeidstakere i Norge, tenker ikke over at også de kan bli uføre.

Hva gjør du om du blir ufør, kontoen er tom, banken sier nei, apoteket svarer: ingen penger- ingen medisiner.. Og du innser at noen på et eller annet tidspunkt har vedtatt at når du blir ufør, mister du retten til et verdig liv?
Det er ikke sikkert MacGyver er tilgjengelig.. 

Boligprisene øker og øker!

Nostalgi og idyll tar seg bra ut på bilder- men når denne standarden ser ut til å bli løsningen for varig bolig, for mange uføre og andre med lave inntekter, så forsvinner vel litt av idyllen.. 
Mange medier har i dag kommet med nyheten, om en stor økning i boligprisene - hele 12% i forhold til samme tid i fjor. 

En oppklaring om reduksjon i barnetillegget for uføre 2017

Vi kunne lese i VG at regjeringen reduserer barnetillegget i neste års statsbudsjett. 
Det dreier seg altså om endringene av regelverket  for uføres barnetillegg, som Stortinget vedtok skulle gjelde fra 2016. Reduksjonen for 2017, kommer som en følge av disse endringene. Vi redegjør her for de nye reglene, overgangsreglene og konsekvenser.