Andre spørsmål


1. Nye regler for grunnstipend i lånekassen

Endringene fører til at mange som tidligere fikk grunnstipend ikke lenger får dette. Se mer her.

2. Endringer i bostøtteloven

For å forhindre misbruk og feilutbetalinger, får Husbanken og kommunene nå klarere hjemmel til å innhente ulike opplysninger som har betydning for en bostøttesøknad.
Sentrale endringer er mulighet for innhenting av mer oppdaterte inntektsopplysninger, skjerpet kontroll av ulike opplysninger og fjerning av samtykke for innhenting av personopplysninger. Se mer her.

3. Min journal

Les mer om det på minjournal.no

4. Transport og TT-kort

Her er retningslinjene.

5. Regler vedr. økonomisk dekning av fysioterapi

Se oversikten på Lovdata.

6. Legater som kan søkes

Les mer om dette på:
Legatsiden.
Legathåndboken.

7. Regler ved oppsigelse av leieforhold

Les mer om reglene her.

8. Refinansiering av huslån

Les mer om retningslinjene hos Husbanken.

9. Gjeldsordningen

Les mer om det hos politiet.

10. Endringer i satser for bostøtte

Se her.
Her er mer info om [bostøtteordningen i 2015][12].
[12]: http://bostøtteordningen i 2015

11. Inntektsgrenser for bostøtte

Les mer om det hos Husbanken.

12. Retningslinjer for lån i husbanken

Husbanken har to typer lån: Les her om startlån. Les her om grunnlån.

13. Retningslinjer for dekning av tannbehandling

Her finner du retningslinjene.

14. Forslag om endringer i statsbudsjettet for neste år

Det er foreslått noen endringer som kan ramme uføre: -Fjerning av "diagnoselisten" for dri behandling hos fysioterapi -Økt bevilgning til bostøtte, uten å øke den behovsprøvde inntektsgrensen- årsak til økt bydsjett for bostøtte, er fordi de beregner at flere vil komme til å søke om bostøtte, når det blir mulig å fremsette søknad elektronisk, og inntektsgrunnlaget blir beregnet fra foregående måned.

Har du behov for juridisk hjelp? Det finnes en del gratis tilbud om dette over hele landet, her finner du oversikten.

Fant du ikke svaret på ditt spørsmål?

Kontakt oss