Det er ikke nødvendig å ha fattige i Norge

o-POOR-UK-facebook.jpg

Ser intervjuer i forkant av Nobelkonserten, og en av verdens største artister ever, Stlng, ble livredd av året 2016. Gapet mellom fattig og rik, er en trussel mot alle gode krefter, sier denne kloke mann.
Altså er vi med i en global dyp politisk krise. Norge er delaktig i det inhumane politiske hylekoret om å komme seg opp om morran å gå på jobb. Jeg er ikke i stand til å jobbe jeg, og kan ikke delta i denne arbeidslinja dere så fint snakker om.

Jeg mangler ikke vilje og motivasjon, det jeg mangler er en frisk kropp .
Men jeg forlanger å bli behandlet som et helt menneske av en av verdens rikeste land.

Er det virkelig nødvendig at man regner med at Norge har minst 400 000- firehundredetusen- definerte fattige mennesker? Det er en veldig utrivelig og lite hyggelig realitet. Jeg synes Norge, det rike land, skal gå foran som et godt eksempel, og heve trygdenivået hos de som ble ufør i ung alder, og for de som har en trygd som gjør dem livredd, handlingslammet og gir dem en følelse av verdiløshet.
Det er ikke nødvendig at det er slik hos oss. Når Sting ser det, bør norske politikere se det, så får vi kanskje igjen førsteplassen som verdens beste land å bo i. Deilig å få ut litt reell frustrasjon på en helt vanlig mandag, men det et da slik.det er. Vi uføre i Norge gir ikke opp før vi alle har et verdig liv, alle skal ha et trygt og akseptabelt liv, ingen av oss valgte uførheten av egen vilje, vi ble for tidlig syk. Snu den negative utvikling nå. Vi gir oss ikke.
Hilsen medlem 0313.