Hvem bør få uføres stemme i år?

valg.jpg

Hei
Våre medlemmer stiller mange spørsmål på tampen av valgkampen- årsaken er at de vet ikke hvilket parti de skal stemme. De har behov for noen korte og tydelige svar på 15 spørsmål, som er plukket ut blant mange flere. Ikke alle får helt til å lese gjennom alle partiprogram- og vi håper dere har litt tid på tampen til å gi noen konkrete svar.
Det ville være veldig fint om dere hadde tid, og gjerne svarer direkte i mailen.


1.Hva vil ditt parti gjøre for at de som har behov for bostøtte får det?

 

2. Hva vil ditt parti gjøre med tilskudd/egenandel til fysioterapi- slik at alle med behov har råd til nødvendig behandling?

 

3. Uførereformen har som mål at flere uføre skal ut i arbeid.  Hva vil ditt parti gjøre for at de med restarbeidsevne kan komme ut i arbeid, og at arbeidsmarkedet kan ta imot uføre ? 

 

4.Vil ditt parti gjeninnføre særfradraget for uføre ?

 

5.Vil ditt parti jobbe for at det blir satt en levbar minstesats for uføre, ?
 

6. Er vi uføre en byrde i samfunnet?7. Ønsker svar på om vi fortjener en plass i dette riket, selv om vi har utfordringer som gjør at vi ikke kan bidra med jobb?8. Vil deres parti sette ny standard for opplagt avgjørelse om å få innvilga ufør til de med klare diagnoser og bekreftelser fra spesialister. Dermed samtidig begrense dyr saksbehandling mens folk går på aap pga at nav ikke aksepterer det opplagte faktum?


9. Blir uføre friskere om vi piskes ut i en jobb? 10. Er 200 000 brutto i året er verdig og fornuftig inntekt for uføre?

 

11. Hva vil deres parti gjøre for å endre på "skadevirkninger" av uførereformen?

 

12. Var agendaen kun å spare penger da Uførereformen ble utarbeidet?

 

13. Hva tror deres parti skjer med syke/skadde mennesker, med svært vanskelig økonomi?

 

14. De aller fleste som blir arbeidsuføre, blir boende i Norge. Er deres parti klar over at de pengene arbeidsuføre mottar fra fellesskapet, går tilbake til det norske fellesskapet?

 

15. Mener deres parti det er rett at "Einars" 2 yngste barn, straffes økonomisk, fordi han til sammen har 4 barn, og jobbet dag og natt som hjelpepleier med lav lønn- og så gikk det galt under en operasjon av prolapsen (en operasjon han håpet skulle gjøre han i stand til å fortsette å hjelpe mennesker, til tross for latterlig lav lønn)?

 

--

Med vennlig hilsen medlemmer i ULO
På vegne av alle medlemmer, Laila Sandbekk, leder