Informasjon vedørende Landsmøte 2017

Viktig beskjed til alle våre medlemmer

 

Saksliste med sakspapirer.

I følge våre vedtekter § 5 VIII skulle vi i dag ha sendt ut saksliste med sakspapirer til Landsmøtet 2017. Dessverre klarer vi ikke å overholde denne fristen, da det er svært få frivillige som har kapasitet til å arbeide for ULO og mange er plaget med sykdom for tiden.  Å planlegge et landsmøte i en organisasjon krever mye arbeid, og dessverre har vi ikke hatt tilstrekkelig med ressurser i en tid nå.

Derfor har styret i ULO vedtatt at utsending av saksliste med sakspapirer utsettes, men det forsikres at medlemmene mottar disse i rimelig tid før Landsmøtet 2017 starter. Utsendelsen vil foregå per epost da vi ikke har økonomi til å sende disse ut per brevpost.

 

Lokasjon for Landsmøtet 2017 i ULO.

Styret har også måttet ta stilling til hvor selve Landsmøtet 2017 skal avholdes. Ulike alternativer har vært undersøkt, men til slutt har beslutningen vært å gjøre landsmøtet mest mulig tilgjengelig for delegater fra alle landets fylker.
Beslutningen har derfor falt på at ULO vil avholde Landsmøtet 2017 via den nettbaserte løsningen Skype. Dette er i tråd med våre vedtekter § 3 X.

 

Delegater til Landsmøtet 2017.

Vedrørende delegater til Landsmøtet 2017 har det dukket opp noen utfordringer. Våre vedtekter er basert på at det er fylkesledere og fylkesstyrets arbeidsteam som kan stille som delegater, jf. vedtektene § 5 IV. Per dags dato finnes det ikke fylkeslag eller andre regionale inndelinger i ULO, og dermed er det ingen klare regler for hvem som kan møte som delegater på et landsmøte i ULO. For å løse dette har styret kommet frem til følgende løsning:
I fravær av fylkesledere, vil et hovedmedlem fra hvert av landets fylker få mulighet til å møte, med stemmerett, på Landsmøtet 2017. Dersom flere medlemmer fra samme fylke ønsker å møte, vil det bli foretatt loddtrekning blant de som har meldt sin interesse. Dersom ikke alle fylkene vil bli representert, vil det åpnes for at flere fra samme fylke kan stille på landsmøtet. I så fall vil dette også bli avgjort ved loddtrekning.

Påmelding skjer via epost styret@ulo.no innen tirsdag 5. september 2017. Skriv “LM 2017 delegat” i emnefeltet så vi vet hva henvendelsen gjelder. I selve eposten oppgis fullt navn, medlemsnummer og bostedsfylke. Merk: For å delta på Landsmøte 2017 må du beherske bruk av Skype, og ha en brukerkonto der. I tillegg må du ha internett-tilgang, og det forventes at deltakerne er tilstede under hele møtet. Datoen for møtet er lørdag 23. september 2017, vi vil komme tilbake med klokkeslett.

 

Styreverv for kommende periode.

For å kunne innfri vedtektene med hensyn til styresammensetning, trenger vi minst 5 hovedmedlemmer som vil stille til valg som styremedlemmer/varamedlemmer, jf vedtektene § 7 I, da det er ønskelig at alle deltar så mye som mulig i den daglige driften av organisasjonen. Vi oppfordrer til at varamedlemmer av ULOs styre deltar i styrearbeidet på lik linje med styremedlemmer. Dette for å kunne opprettholde god drift av organisasjonen, og holde alle oppdatert til enhver tid.

Arbeidsmengden varierer noe, men det er ønskelig at den som stiller til valg kan avse noen timer ukentlig til oppgaver i ULO uavhengig om man er styre- eller varamedlem. Innsatsen tilpasses selvfølgelig den enkeltes helse, da vi er en organisasjon for uføre drevet av uføre. Organisasjonsarbeidet gjøres via nettbaserte løsninger, så det er stort sett ikke behov for reisevirksomhet selv om vi vil sette umåtelig stor pris på om noen for eksempel kan være villig til å reise inn til Oslo eller andre byer for møter med politikere, media eller lignende. Vi søker ikke etter noen spesielle kvalifikasjoner da vi har behov et bredt og allsidig kompetansespekter.
Dersom du brenner for “uføre-saken” og har lyst til å bidra, så vil vi gjerne høre fra deg.

Vi har også behov for frivillige til valgkomite.

Send en epost til valg@ulo.no og fortell litt om deg selv innen tirsdag 5. september 2017.

Vi håper å høre fra mange av dere, da vi ikke kan drive ULO videre uten et styre i henhold til vedtektene. Og om det skulle bli for mange som ønsker å bidra, så har vi alltid plass i vårt arbeidsteam for de som ønsker det.

Hører vi fra deg?

Med vennlig hilsen for ULOs styre
Monica Engemoen Bravo, styremedlem/økonomi 

Vi beklager at pga tekniske feil ved utsending, ble mailen sendt 24 timer for sent ut.