Litt informasjon fra medlemsansvarlig, i håp om å nå ut til de få vi ikke har hørt fra!


I forbindelse med omleggingen av "medlemsåret" i høst, fikk alle som var innmeldt før nettsiden vår åpnet, en mail med faktura og kontingent 30 november 2016. I den ble det gitt et tilbud på kontingenten for kommende år, der alle som betalte innen fristen fikk halv pris. 

Det viste seg at ikke alle hadde fått mailen, og vi har nå iherdig prøvd å nå alle som ikke har betalt, for å sikre oss at alle har fått fakturaen. 
Det er enda noen igjen, der vi ikke har fått respons, og vi har da tenkt at kan hende dette skyldes at noen har så stram økonomi, at det ikke er mulig å betale. Dersom det er slik for deg, som leser dette- så vil vi gjerne få informere om at vi har fått inn penger til noen gavemedlemsskap! Disse er gitt av andre medlemmer, som ønsker å vise solidaritet!
Dersom du som leser dette, ikke har betalt for 2017 pga trang økonomi, kan du sende mail til medlemsmailen. (medlem@ulo.no) Da vil vi gi gavemedlemsskap til de som henvender seg , etter "førstemann til mølla"-prinsippet. Om det skulle være flere som ønsker seg dette, enn vi pr i dag har gaver til, vil vi likevel sette de det gjelder opp på venteliste. 

Vær velkommen til å sende en mail!