Nyhetsbrev fra ULO desember 2017

Sammen for et verdig liv

Sammen for et verdig liv

Siste halvår i ULO.

 

Høsten har vært veldig travel for oss frivillige i ULO. Frem til september var det få aktive i organisasjonen, og alle ressurser ble satt på å sørge for den daglige driften av organisasjonen, samt å planlegge landsmøtet som ble avholdt i september. På grunn av dette fikk vi ikke anledning til å følge opp valgkampen slik vi gjerne ønsket.

Det ble avholdt landsmøte 23. og 24. september, og det foregikk skriftlig på Skype. 9 delegater hadde anledning til å delta og møtet ble åpnet 23. september kl. 14.
Saker i henhold til utsendt saksliste ble behandlet, herunder fremleggelse av årsberetning og regnskap for perioden. Videre ble det også fattet vedtak på å endre alle skrivefeil og korrigere tegnsetting og andre grammatiske uregelmessigheter.
Det ble også fattet vedtak om vedtektsendringer, de nye vedtektene ligger ute på våre nettsider. Der ligger også handlingsplan og budsjett for kommende periode- du finner det her:Om ULO

Siden ULOs landsmøter havner på samme år som kommune- og Stortingsvalg, ble det vedtatt at perioden frem til neste landsmøte skulle flyttes, for å unngå dette for fremtiden. Kommende landsmøteperiode er dermed på 3 år. Neste landsmøte avholdes i 2020, dermed vil ULO kunne jobbe med valg uten å måtte tenke på å planlegge landsmøte.

Det ble valgt nytt landsstyre i ULO, som konstituerte seg 3. oktober 2017.
ULOs nyvalgte styre er:
Leder - Laila Sandbekk.
1. nestleder og adminkontakt for adminteam - Else Marie Tveranger Solheim.
2. nestleder, økonomi- og medlemsansvarlig - Monica Engemoen Bravo.
Styremedlem og sekretær 1 - Nina Heimark.
Styremedlem og sekretær 2 - Bodil Irene Jenssen.
Styremedlem og leder av arbeidsteam - Toril Enger Harink.
Styremedlem og sikkerhetsansvarlig - Jon Anders Strand.

Varamedlem og Kundeserviceansvarlig - Camilla Midtmoen.
Varamedlem - Marit Løberg Utvik.
Varamedlem - Rannveig Neverrøsten.

På nettsiden, under: Styret i ULO er hele styret presentert, og du kan lese mer om hvert enkelt styremedlem.

Tiden etter landsmøtet og frem til nå har i stor grad blitt benyttet til den daglige driften av organisasjon og opplæring i nye arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Det er mye som skal på plass, og dette har hatt første prioritet hos oss. Det vil alltid være slik etter et landsmøte, at tiden frem til jul må prioriteres til opplæring, nye aktivitetsplaner, fordeling av oppgaver etc.
 

Likevel har ULO forfattet og levert to høringssvar: “Forsøk med varig tilrettelagt arbeid (VTA) i kommunal regi” og “Forslag til endringer i forskrift om AAP”. Høringssvarene kan leses i arkivet på medlemsportalen.

I tillegg har vi også jobbet oss gjennom statsbudsjettet som ble fremlagt i oktober, og her kan dere lese mer om det: Statsbudsjettet 2018

På forsommeren i år byttet ULO regnskap- og fakturaleverandør. Det ble for kostbart å fortsette med Visma/Azets, og derfor ble det vedtatt å bytte til 24SevenOffice.
For våre medlemmer vil dette bli mest merkbart ved utsendelse av faktura, som nå sendes fra noreply@invoice.24sevenoffice.com. Det er derfor viktig å merke seg denne adressen, og gjerne lagre den slik at faktura ikke havner i søppelmappen.

I ULO gjelder medlemskap ett år fra innbetalingsdato, og dette fører til at det ikke er noen hovedforfall for medlemskontingent hos oss. Men det er veldig mange som skal motta fornyelse av medlemskontingent rundt årsskiftet, og på grunn av arbeidsmengden og våre begrensede ressurser, har dette blitt delt opp i to puljer: 1. desember 2017 og 4. januar 2018.
Dersom du ikke har mottatt faktura i desember (og du er helt sikker på at den ikke har havnet i søppelmappen), så vil du mest sannsynlig få den tilsendt i januar.
Om faktura ikke er mottatt innen medio januar, bes du om å sende en mail til medlem@ulo.no ,slik at vi kan sende deg en ny. Hit sendes også alle spørsmål relatert til faktura, medlemskap etc.

Vi ønsker også å understreke viktigheten av å benytte kontonummer som er oppgitt på faktura, da vi også har byttet bankforbindelse og dermed fått nytt kontonummer.

Etter en gjennomgang av våre lister, har det kommet frem at vi mangler telefonnummer og fødselsår på mange av våre medlemmer. Disse vil etterhvert motta en mail fra medlem@ulo.no med forespørsel om å sende inn denne informasjonen. Med oppdatert mobilnummer på våre medlemmer har vi større mulighet til å nå ut til alle, da vi også benytter sms når vi sender ut informasjon. Vi ber derfor alle som mottar mail om å svare så snart som mulig, slik at vi får registrert korrekt informasjon i våre lister.

Vi har i løpet av høsten fått 2 nye i arbeidsteamet, Liv Elin Aas og Tobias Michelsen. I tillegg har Rita Gabrielsen blitt med, der hennes hovedansvar er å være administrator på medlemsgruppen vår.
Vi har stadig behov for flere i vårt arbeidsteam slik at vi kan jobbe enda mer med saker som angår uføre, samt flere administratorer til medlemsgruppen. Til dette trenger vi frivillige, så hvis du har lyst til å bidra og har anledning til å avse 3 timer pr uke til dette, ønsker vi å høre fra deg. Send en epost til arbeidsteamet@ulo.no og fortell litt om deg selv. Det er svært viktig å ha nok frivillige i arbeidsteamet, slik at ULO kan jobbe med viktige saker for uføre. Styret bidrar selvsagt også, men det er viktig å huske på at styret har driftsoppgaver, som utgjør 3-7 timer hver uke. Derfor er det viktig å bygge opp et godt arbeidsteam, med forskjellig kompetanse og erfaring.  Vi håper å høre fra deg.

Nå står adventstiden for døren, og julen nærmer seg med stormskritt. I ULO følger vi skolens ferier, så vi tar julefri fra onsdag 20. desember.

I år har vi ikke hatt ressurser til å kunne jobbe med julekalender for våre medlemmer, slik vi fikk anledning til for ett år siden. Vi håper på at vi kan ta opp igjen den tråden neste høst.

Nå har det blitt advent, og julen står for døren. Dette er en tid, som for mange av våre medlemmer kan oppleves som vanskelig. Det å være ufør, er en stor utfordring i vårt samfunn. Mange føler på utenforskapet, som mangel på arbeidskolleger og ofte mangel på penger kan føre til.
Det hadde vært fantastisk å kunne invitere alle medlemmer til gratis julebordweekend, med god mat, teater og hyggelig sosialt samvær. Hver og en av dere har virkelig fortjent å få komme til dekket bord, etter nok et hardt år, hvor dere har stått på for å leve med den helsen dere har. Det er faktisk vanskelig å se for seg noen som fortjener en flott julebordweekend mer enn hver og en av dere, som jobber 24/7 for å ta vare på dere selv, og for de fleste er det slik at dere har mye omsorg for andre også- midt i det hele! Slikt står det respekt av.

Vi har ikke mulighet til å gi dere en fantastisk weekend, men, vi håper dere vet å ta godt vare på dere selv, og gjør så godt dere kan for å løfte hverandre opp og frem i denne for mange, vanskelige tiden på året.Vi i ULO håper, og venter tålmodig på at samfunnet skal se hver og en av dere, og dele av sin overflod, og invitere alle uføre inn i varmen hele året.

Vi ønsker deg en riktig så fin førjulstid og en riktig god jul!

Vi vil benytte anledningen til å takke for året som er gått, og ser frem til å ha deg med som medlem, det kommende året også. Sammen er vi sterke.

Vennlig hilsen fra alle i adminteam, arbeidsteam og styret